NVE vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien. Foto: Fredrikstad Energi

NVE ønsker effekttariffer

NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.
Mandag, 6 juni, 2016 - 19:04

Kilde: Energi Norge

NVE legger opp til at flere former for effekttariffering skal være akseptabelt i en overgangsperiode. Regelverket for utforming av tariffer skal beskrive hvilke tariffledd som kan eller skal benyttes for uttakskunder i distribusjonsnettet, og gi klarere rammer for hvordan disse tariffleddene kan utformes og hvilke kostnader som kan belastes de ulike tariffleddene.
– NVE har gjort en grundig jobb i sin vurdering av fremtidig tariffutføring i distribusjonsnettet, men vi regner med at det i tiden som kommer blir diskusjon både om utforming og standardisering av tariffene, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Bør prises mest mulig riktig

NVE skriver i sin konklusjon at bruk av strøm bør prises mest mulig riktig. I dag settes energileddet som priser strømnettbruken for høyt. Energileddet bør gjenspeile de tapskostnadene som kundens bruk påfører strømnettet, slik kan nettet utnyttes mest mulig effektivt. NVE legger opp til å foreslå at energileddet i fremtiden skal dekke marginale tapskostnader, og at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å hente inn kostnader utover dette gjennom energileddet. Fordi nettet må dimensjoneres etter effektbehovet mener NVE det er relevant å gi signaler til kunden om at deres beslutninger og forbruk kan ha betydning for utbygging og dimensjonering av strømnettet.

– Dette kan bidra til en mer effektiv bruk av nettet, sier Svartsund.

NVE skriver at de legger opp til at tariffene skal utformes slik at det blir mer lønnsomt å redusere strømforbruket når det er høy belastning i strømnettet. NVE mener effekttariffer kan gi endret brukeratferd og dette kan redusere eller utsette behovet for fremtidige investeringer.

Nye strømmålere

Smart strøm (AMS – automatiske strømmålere) gjør det mulig å avregne kundenes forbruk time for time. NVE mener det vil være aktuelt at regelverket angir en plikt til å avregne effekt. Effekt kan avregnes basert på kundenes målte effektuttak i nærmere definerte perioder, eller ved at nettselskapene avregner forbruk i timer med typisk høy belastning i nettet en høyere pris enn forbruk i timer hvor nettet er mindre belastet. Det kan også være aktuelt at nettselskapene kan tilby sikringsdifferensierte tariffer.

Det legges opp til at NVE skal gi klarere føringer for nivået på en effektpris, og at de skal standardisere hvordan avregningsgrunnlag og avregningsperiode fastsettes. NVE legger ikke opp til at nettselskapene skal utforme tariffer basert på abonnert effekt.
– NVEs vurderinger om et lavere energiledd mener vi er riktig og det kan dessuten være fornuftig å teste ut noen tariffmodeller før en velger en modell og metode. Utformingen av disse tariffene er svært viktig fordi de vil bestemme hva kundene skal betale og hva som skal være kostnadsfritt, for eksempel om det skal være gratis å lade elbilen på natten, sier Svartsund.

Viktig med god kommunikasjon til kundene

Enkelte nettselskap har prøvd å innføre effekttariffer for sine kunder. I noen nettselskap har overgangen fra energitariffer til effekttariffer gått knirkefritt uten mye klager fra kundene, mens andre har opplevd klager og støy i overgangen.
– En vellykket omlegging av tariffstrukturen fordrer at nettselskapene har god kommunikasjon med kundene og at selskapene lager et godt informasjonsopplegg, sier Svartsund.

NVE legger opp til en ordinær forskriftshøring for å få implementert de endringene som må gjøres.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.