Bendik Solum Whist (33) er ny myndighetskontakt i Energi Norge. Han tiltrer i stillingen 22.august. (Foto:Energi Norge)

Bendik Solum Whist (33) får ansvaret for å tilrettelegge fornybarnæringens dialog med politiske myndigheter. Solum Whist kommer fra Klima- og miljødepartementet hvor han har fulgt europeisk og norsk energipolitikk tett de siste årene.

Kilde: Energi Norge

– Bendik har dyp kunnskap om energi- og klimapolitikk både fra Brussel og Norge. Han er også en utpreget relasjonsbygger med god formidlingsevne. Stillingen som myndighetskontakt er kanskje den stillingen som har den bredeste kontaktflaten mot politikere, forvaltningen og andre interessenter i vår virksomhet, og jeg har stor tro på at Bendik vil ivareta denne kontakten på en svært god måte, sier Eivind Heløe, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.

Viktig rolle mot lavutslippssamfunnet

Solum Whist har en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i International Relations fra Universitet i Cambridge i England.
– Verden og Norge skal gjennom et grønt skifte, og fornybar energi, robuste overføringsnett og stabile rammebetingelser er forutsetninger for å lykkes. Energi Norge har medlemmer over hele landet som produserer, omsetter og transporterer fornybar kraft. Det brede geografiske og faglige nedslagsfeltet gjør at Energi Norge har mye å bidra med i utviklingen av fremtidens energi- og klimaløsninger. Jeg er glad for å kunne få jobbe for en organisasjon som har en viktig rolle å spille på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Solum Whist.

Ser frem til å jobbe tettere på markedet

Solum Whist snakker både engelsk, tysk og fransk, og har tidligere jobbet i EFTA i Brussel. Han har de siste par årene arbeidet med europeisk og norsk energipolitikk i Klima- og miljødepartementet.
– Etter flere år på myndighetssiden av klima- og energipolitikken, ser jeg nå frem til å jobbe tettere på markedet og markedsaktørene. Jeg ser spesielt frem til å bli bedre kjent med de ulike medlemsbedriftene og være med på å formidle gode løsninger og posisjoner overfor myndighetene, sier Solum Whist.