Ny ABB solcelle-inverter øker effekttettheten med 40 prosent, noe som gir 30 prosent reduksjon i antall invertere.(Foto: ABB)

Øker ytelsen i solcelleanlegg

ABBs nye sentrale inverter PVS980 øker mengden innkommende solenergi til en enkelt inverter med hele 40 prosent.
Tirsdag, 28 juni, 2016 - 10:25

Kilde: ABB

Inverteren er en nødvendig komponent i solcelleinstallasjoner og konverterer likestrøm (DC) fra solcellepanelene til vekselstrøm (AC) for bruk i kraftnett. Den kraftige økningen gir slike installasjoner en helt annen lønnsomhet. Høyere effekttetthet betyr også at kraftoperatører klarer seg med 30 prosent færre invertere enn tidligere. 

Høyytelses-inverteren med inngangsspenning på 1500 VDC håndterer mer innkommende likestrøm fra solcellepanelene. Dermed reduseres antall invertere, noe som bidrar til å redusere totalkostnadene gjennom hele levetiden for et solcelleanlegg. Slike sentrale invertere brukes typisk på større feltinstallasjoner samt bygnings- og industriinstallasjoner.

Den nye inverteren er også designet for sømløs integrasjon i smarte kraftnett (smartgrid) og for å bidra effektivt til å redusere CO2-fotavtrykket fra forbruk av elektrisk energi.

ABBs ingeniører har gjort inverteren mer kompakt og derved økt effekttettheten med over 40 prosent. Det muliggjør design av invertere med økte ytelser i samme fysiske størrelse som tidligere. Med en konstruksjon som forhindrer inntrenging av luft til kritiske komponenter kan inverteren operere i miljøer fra minusgrader til ekstrem varme og i 100 prosent luftfuktighet, uten å gå på akkord med funksjonaliteten. 

Inverteren bruker ABBs innovative selvforsynte kjølesystem, som hverken trenger etterfylling av væske eller har pumper eller ventiler som trenger service. Med valgfri fjernstyrt tilstandsovervåking får operatørene tilgang til driftsdata og kan planlegge vedlikehold mer nøyaktig.

- ABB har igjen presset grensene for utviklingen av invertere. I tråd med vår Next Level-strategi er solkraft et høyt prioritert virksomhetsområde, der ABB gjør store investeringer i forskning og utvikling (FoU) og regelmessig lanserer banebrytende løsninger på markedet, sier Sami Atiya, President for ABBs divisjon Discrete Automation and Motion.

ABB leverer komplette inverterløsninger for solkraftindustrien, inkludert invertere, transformatorer og elektriske tavler. ABB har en installert base på over 22 gigawatt (GW) solkraft globalt.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.