Ny ABB solcelle-inverter øker effekttettheten med 40 prosent, noe som gir 30 prosent reduksjon i antall invertere.(Foto: ABB)

Øker ytelsen i solcelleanlegg

ABBs nye sentrale inverter PVS980 øker mengden innkommende solenergi til en enkelt inverter med hele 40 prosent.
Tirsdag, 28 juni, 2016 - 10:25

Kilde: ABB

Inverteren er en nødvendig komponent i solcelleinstallasjoner og konverterer likestrøm (DC) fra solcellepanelene til vekselstrøm (AC) for bruk i kraftnett. Den kraftige økningen gir slike installasjoner en helt annen lønnsomhet. Høyere effekttetthet betyr også at kraftoperatører klarer seg med 30 prosent færre invertere enn tidligere. 

Høyytelses-inverteren med inngangsspenning på 1500 VDC håndterer mer innkommende likestrøm fra solcellepanelene. Dermed reduseres antall invertere, noe som bidrar til å redusere totalkostnadene gjennom hele levetiden for et solcelleanlegg. Slike sentrale invertere brukes typisk på større feltinstallasjoner samt bygnings- og industriinstallasjoner.

Den nye inverteren er også designet for sømløs integrasjon i smarte kraftnett (smartgrid) og for å bidra effektivt til å redusere CO2-fotavtrykket fra forbruk av elektrisk energi.

ABBs ingeniører har gjort inverteren mer kompakt og derved økt effekttettheten med over 40 prosent. Det muliggjør design av invertere med økte ytelser i samme fysiske størrelse som tidligere. Med en konstruksjon som forhindrer inntrenging av luft til kritiske komponenter kan inverteren operere i miljøer fra minusgrader til ekstrem varme og i 100 prosent luftfuktighet, uten å gå på akkord med funksjonaliteten. 

Inverteren bruker ABBs innovative selvforsynte kjølesystem, som hverken trenger etterfylling av væske eller har pumper eller ventiler som trenger service. Med valgfri fjernstyrt tilstandsovervåking får operatørene tilgang til driftsdata og kan planlegge vedlikehold mer nøyaktig.

- ABB har igjen presset grensene for utviklingen av invertere. I tråd med vår Next Level-strategi er solkraft et høyt prioritert virksomhetsområde, der ABB gjør store investeringer i forskning og utvikling (FoU) og regelmessig lanserer banebrytende løsninger på markedet, sier Sami Atiya, President for ABBs divisjon Discrete Automation and Motion.

ABB leverer komplette inverterløsninger for solkraftindustrien, inkludert invertere, transformatorer og elektriske tavler. ABB har en installert base på over 22 gigawatt (GW) solkraft globalt.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.