Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS, er svært godt fornøyd med at Østfold fylkeskommune og de 18 kommunene i Østfold velger LOS Energy. (Foto:LOS Energy)

Østfold valgte LOS Energy

Østfold Fylkeskommune og fylkets 18 kommuner velger LOS Energy som ny strømleverandør og energipartner. Avtalen har en årlig verdi på vel 60 millioner kroner, og løper over to år med mulighet for ytterligere fire års forlengelse. Et sentralt punkt i den nye avtalen er ambisjonen om å jobbe ut konkrete løsninger for å spare miljø, energi og kostnader.
Tirsdag, 7 juni, 2016 - 09:24

Kilde: LOS Energy

Avtalen har oppstart 1. juni og omfatter et årlig strømforbruk på 265 gigawattimer (GWh) fordelt på ca. 2000 leveransesteder. Størrelsen tilsvarer strømforbruket til nærmere 17000 husholdninger med et snittforbruk på 16000 kWh årlig.

Best på pris og kvalitet
– Anskaffelsen er gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det var gode tilbydere med i prosessen, og de ble vurdert på en rekke krav. Selve konkurransen ble avgjort pris, og her var LOS Energy best. Målet med den nye avtalen er å få ned kostnadene på energibruk. Det var derfor viktig å finne en leverandør som i tillegg til å ha lavest pris også kunne tilby en rekke energibesparende tjenester, sier innkjøpsrådgiver Kine Rustad Kristiansen i innkjøpsseksjonen i Østfold Fylkeskommune.

Styrker posisjonen
– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med at Østfold fylkeskommune og de 18 kommunene i Østfold velger oss. I tillegg til å forsterke vår posisjon som Norges største leverandør av strøm i bedriftsmarkedet, betyr det mye for oss å styrke posisjonen ytterligere mot det offentlige markedet hvor vi allerede har mange store kunder, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

– For LOS Energy er det viktig å kunne være en god energipartner. Det handler om å forvalte kundenes energiforbruk på en ansvarlig måte, og finne energiløsninger som sparer både miljø, energi og kostnader, sier Anders Gaudestad.

Mange kommuner 
LOS Energy er den største strømleverandøren til det offentlige, med nærmer 75 kommuner og omtrent 30 kommunale og statlige foretak på kundelisten. Samlet leveranse fra selskapet er på ca. 1500 GWh, noe som har en markedsverdi på rundt fire hundre millioner kroner. LOS Energy tilbyr et bredt spekter av energitjenester, der målet er å hjelpe kundene til et mer lønnsomt energibruk. Det er denne kompetansen Østfold fylkeskommunen og kommunene nå skal bruke for å få ned strømkostnadene.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.