Når Granfosstunnelen i Oslo nå skal rehabiliteres er det Otera som skal utføre alt elektroteknisk arbeid. Kontrakten har en verdi på nærmere 70 MNOK. (Foto: Otera)

Otera med på historisk tunnelløft

Otera sikret seg kontrakt på nærmere 70 MNOK, og skal ha ansvar for alt av elektroteknisk arbeid når Granfosstunnelen i Oslo nå gjennomgår omfattende rehabilitering.
Tirsdag, 7 juni, 2016 - 14:27

Kilde: Otera

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Alt av elektroteknisk utstyr skal byttes ut og vi har allerede flere mann i gang på jobben, sier teknisk sjef, Svein Erik Fone, i Otera.

Det er Skanska som er Statens vegvesens utførende entreprenør, og elektrosjef Gudmund Dyrland i Skanska forteller at Otera er valgt som samarbeidspartner på bakgrunn av pris, kapasitet og erfaring.

- Vi måtte vi ha noen som vi visste at klarte å gjennomføre en så kompleks jobb på den korte tiden vi har til rådighet. Vi har positiv erfaring med Otera og har samarbeidet godt på tidligere prosjekt, sier Dyrland og viser til store tunnelprosjekt som Snøhvit-tunnelen mellom Melkøya og Hammerfest, Marienborgtunnelen i Trondheim og Kleppetunnelen på Jæren.

Omfattende arbeid

Til sammen 200 norske tunneler må oppgraderes i tidsrommet 2015 – 2019. Bakgrunnen er et nytt EU-direktiv som blant annet setter strengere krav til brannsikring og rømningsveier. Granfosstunnelen er den andre av i alt ti Oslo-tunneler som må gjennom omfattende oppgradering for å innfri de nye kravene.

- Vi skal trekke ca. 130 000 meter med nye elkraft- og fiberkabler. Vi skal levere og montere flere nye styringssystem, sette opp 100 nye og bedre kameraer, bytte alt av telefoni, ventilasjonsanlegg og sette opp ca. 3000 nye lysarmaturer. Vi skal også installere nytt utstyr i alle nødstasjoner. Dette vil gjøre tunnelene sikrere for bilistene. I tilfelle brann blir det mye enklere å utføre en rask og effektiv evakuering, sier Fone.

Som en del av rehabiliteringen skal det også legges nytt veidekke i tunnelen. Dreneringsløsninger skal forbedres og havarilommene blir gjort større. Tunnelen skal også bygges ut under Mustad-krysset slik at den østre og vestre delen av Granfosstunnelen forbindes.

Bedre sikkerhet for 40 000

Granfosstunnelen ligger på ring 3. mellom Oslo og Bærum og består av to tunneler “Lysakertunnelen” og “Ullerntunnelen”, begge med et østgående og et vestgående løp.  Tunnelen ble åpnet i 1992 og det er i dag omlag 40 000 bilister som kjører gjennom tunnelene hver dag. Rehabiliteringen av tunnelen skal være ferdig i overgangen 2017/18. Etter ombyggingen vil tunnelen være 2200 meter lang. 

 

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.