Når Granfosstunnelen i Oslo nå skal rehabiliteres er det Otera som skal utføre alt elektroteknisk arbeid. Kontrakten har en verdi på nærmere 70 MNOK. (Foto: Otera)

Otera sikret seg kontrakt på nærmere 70 MNOK, og skal ha ansvar for alt av elektroteknisk arbeid når Granfosstunnelen i Oslo nå gjennomgår omfattende rehabilitering.

Kilde: Otera

– Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Alt av elektroteknisk utstyr skal byttes ut og vi har allerede flere mann i gang på jobben, sier teknisk sjef, Svein Erik Fone, i Otera.

Det er Skanska som er Statens vegvesens utførende entreprenør, og elektrosjef Gudmund Dyrland i Skanska forteller at Otera er valgt som samarbeidspartner på bakgrunn av pris, kapasitet og erfaring.

– Vi måtte vi ha noen som vi visste at klarte å gjennomføre en så kompleks jobb på den korte tiden vi har til rådighet. Vi har positiv erfaring med Otera og har samarbeidet godt på tidligere prosjekt, sier Dyrland og viser til store tunnelprosjekt som Snøhvit-tunnelen mellom Melkøya og Hammerfest, Marienborgtunnelen i Trondheim og Kleppetunnelen på Jæren.

Omfattende arbeid

Til sammen 200 norske tunneler må oppgraderes i tidsrommet 2015 – 2019. Bakgrunnen er et nytt EU-direktiv som blant annet setter strengere krav til brannsikring og rømningsveier. Granfosstunnelen er den andre av i alt ti Oslo-tunneler som må gjennom omfattende oppgradering for å innfri de nye kravene.

– Vi skal trekke ca. 130 000 meter med nye elkraft- og fiberkabler. Vi skal levere og montere flere nye styringssystem, sette opp 100 nye og bedre kameraer, bytte alt av telefoni, ventilasjonsanlegg og sette opp ca. 3000 nye lysarmaturer. Vi skal også installere nytt utstyr i alle nødstasjoner. Dette vil gjøre tunnelene sikrere for bilistene. I tilfelle brann blir det mye enklere å utføre en rask og effektiv evakuering, sier Fone.

Som en del av rehabiliteringen skal det også legges nytt veidekke i tunnelen. Dreneringsløsninger skal forbedres og havarilommene blir gjort større. Tunnelen skal også bygges ut under Mustad-krysset slik at den østre og vestre delen av Granfosstunnelen forbindes.

Bedre sikkerhet for 40 000

Granfosstunnelen ligger på ring 3. mellom Oslo og Bærum og består av to tunneler «Lysakertunnelen» og «Ullerntunnelen», begge med et østgående og et vestgående løp.  Tunnelen ble åpnet i 1992 og det er i dag omlag 40 000 bilister som kjører gjennom tunnelene hver dag. Rehabiliteringen av tunnelen skal være ferdig i overgangen 2017/18. Etter ombyggingen vil tunnelen være 2200 meter lang.