Statkraft har tatt beslutning om å rehabilitere Nore I. Dette er et av de eldste kraftverkene her i landet. (Foto: Statkraft)

Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort.

Kilde: Statkraft

Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune er et av Norges eldste kraftverk. For å sikre videre produksjon, planlegger Statkraft nå å rehabilitere kraftstasjonen.