Vannkraft er den mest populære energikilden, viser TNS Gallups klimabarometer for 2016.(Illustrasjonsfoto: Marius Asheim)

Sterk støtte til vannkraften

Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i går.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 10:03

Kilde: Energi Norge

Klimaendringer vurderes som den fjerde største utfordringen Norge står overfor, etter innvandring, arbeidsledighet og oppgavene i helsevesenet. Klima har falt to plasser siden i fjor, men ligger fortsatt høyere enn de fem forutgående årene og ser ut til å ha stabilisert seg i folks bevissthet.

– Klimagassutslippene i Norge øker fortsatt. Samtidig har vi et unikt utgangspunkt for omstilling med nesten hundre prosent utslippsfri kraftproduksjon. Denne kraften må vi bruke til å erstatte fossil energibruk i andre sektorer. For eksempel er kraftoverskuddet vårt allerede stort nok til å elektrifisere hele veitrafikken, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Sats på klimavennlig teknologi og fornybar energi

Politikerne får bedre karakter enn tidligere for sin innsats for klima, ifølge undersøkelsen, men fortsatt lander terningen kun på tretallet. Folkets råd til regjeringen er å prioritere forskning på klimavennlig teknologi, utbygging av fornybar energi og sterkere satsing på kollektivtransport.

– Det er gledelig at fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og at vannkraften fortsatt er “folkets favoritt”. Vannkraften er den mest fleksible fornybare energikilden vi har, ettersom den kan lagres i magasiner. Det muliggjør også bruk av mer sol- og vindkraft som ikke har denne egenskapen, påpeker Ulseth.

Andre funn fra rapporten:

  • Syv av ti stiller seg kritiske til at vannkraftproduksjon i dag skattlegges hardere enn olje og gass.
  • Et økende flertall mener at nye olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel bør drives med fornybar energi.
  • Over seks av ti mener at nye miljøtiltak i vassdrag ikke må gå ut over eksisterende vannkraftproduksjon.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.