Med mange gjester og en festpyntet maskinsal ble Iveland 2 kraftverk i Iveland kommune i Aust-Agder offisielt åpnet i går. (Foto: Agder Energi)

Olje- og energiminister Tord Lien var full av lovord om det nye anlegget, og om vannkraft generelt, da han tirsdag foretok den offisielle åpningen av Iveland 2 kraftverk.

Kilde: Agder Energi

– Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet i Norge. Derfor er det viktig at aktører som Agder Energi sørger for utbygging når de får konsesjon, sa Lien til de rundt hundre gjestene som var samlet i en for anledningen festpyntet maskinsal på Iveland.

Satsingsområde 
– Å øke produksjonen av lønnsom, regulerbar og fornybar kraft  er et av regjeringens satsingsområder innen energipolitikken. Agder Energi skal ha stor honnør det arbeidet de gjør med å optimalisere den regulerbare produksjonen i allerede utbygde vassdrag, sa Lien.

1 151 vannkraftverk
Konsernsjef Tom Nysted påpekte at med Iveland 2 er det 1 511 vannkraftverk i Norge som både er energikilder og energiskapere. Han mente det er et paradoks at svært mange nordmenn nevner sol og vind som fornybare energikilder foran vannkraft.

– Vi må samarbeide for å profilere de fornybare sidene ved denne energikilden bedre, sa Nysted med klar adresse til representantene fra olje- og energidepartementet.

Nådde alle mål 
Jan T. Tønnessen, konserndirektør Vannkraft, fremhevet spesielt HMS-fokuset i prosjektet.

– Vi har gjennomført et større anleggsprosjekt uten vesentlige personskader. Totalt har rundt tusen personer vært involvert på anleggsområdet, og det er nærmere to år siden vi sist hadde en skade, sa han.

Tønnessen fremhevet også at godt samarbeid mellom AEs organisasjon og entreprenørene har bidratt til at prosjektets mål om å levere innenfor budsjett og avtalte tidsfrister, samt å bygge et anlegg som oppfyller tekniske krav og foreskrevet kvalitet, er nådd.

 Etter den offisielle åpningen av Iveland 2 tok olje- og energiminster Tord Lien turen til Skjerka, hvor han fikk omvisning på damanlegget som er under bygging der. Prosjektleder Tor Åmdal i vannkraft orienterte Lien om prosjektet.

Avgjør Åseralsprosjektene i 2016
– 
Oppgraderingen av dammene i Skjerkevatn gir god ressursutnyttelse ved å utvide eksisterende magasin og nytte allerede etablert infrastruktur. Åseralprosjektene er for tiden til sluttbehandling i departementet. Jeg tar sikte på å avgjøre saken i løpet av 2016, sa Tord Lien.