Illustrasjonsbilde: Kraftlinje ved Sandsavatnet i Suldal.( Foto: ABB)

ABB skal levere to transformatorstasjoner for Statnett på Sør-Vestlandet, som vil bidra til å forbedre påliteligheten og kapasiteten i kraftnettet samt øke integreringen av fornybar energi.

Kilde: ABB

Avtalen ABB har signert med Statnett er verdt over 250 millioner kroner og innebærer levering av to transformatorstasjoner ved Lyse i Rogaland og Fjotland i Vest-Agder, som begge inngår i prosjektet Vestre korridor. Ordren ble bokført i andre kvartal 2016.

Vestre korridor styrker forsyningssikkerheten og øker kapasiteten i sentralnettet og legger dermed til rette for både integrering av mer vind- og vannkraft og økt satsing på industri. Prosjektet gjør også hele det nordeuropeiske kraftsystemet mer robust. De nye transformatorstasjonene vil også spille en viktig rolle i sammenkoblingen av det norske, britiske og tyske kraftnettet.

– Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Statnett og ser frem til å kunne bidra med vår teknologi og ekspertise i denne viktige oppgraderingen av kraftnettet. En sentral del av vår globale Next Level-strategi er utvikling av infrastruktur for effektiv og pålitelig kraftforsyning og bidra til økt integrering av fornybar energi, sier Steffen Waal, administrerende direktør i ABB i Norge.

Kontrakten med Statnett er vunnet av et konsortium bestående av ABB og NCC, der NCC er ansvarlig for anleggsarbeidene i prosjektet. Prosjektet forventes å bli satt i drift i 2019.

ABBs leveranse omfatter design, ingeniørarbeid, utstyrsleveranser, installasjon og idriftsettelse av de to nye 420 kilovolt (kV) transformatorstasjonene. ABBs elektroleveranse inkluderer 420 kV gassisolerte bryteranlegg (GIS) samt apparatanlegg bestående av effektbrytere, måletransformatorer og overspenningsavledere.

ABB er blant verdens ledende leverandører av luft- og gassisolerte brytere, samt hybride transformatorstasjoner med spenningsnivåer opp til 1200 kV. Transformatorstasjonene muliggjør effektiv og pålitelig overføring av kraft med minimal miljøpåvirkning og leveres til kraftforsyning, industriformål og annen infrastruktur. Det kan være til voksende sektorer som jernbane, lading av elektriske kjøretøyer, landstrøm til skip i havn, elektrifisering av oljeinstallasjoner og integrering av fornybar energi.