Nexans er i spissposisjon med vindkraftteknologi for høyere spenninger. (Illustrasjonsfoto: Multiconsult/Karsten Würth)

Banebrytende vindkraftteknologi

Nexans lanserer banebrytende nyhet innen fornybar energi for vindparkoperatører som bytter til inter-array-nettverk med høyere spenning og økt produksjonskapasitet kombinert med kostnadseffektive, robuste og lettinstallerte kabelsystemer. Det nye 72,5 kv-tilbehøret kompletterer den tidligere utviklingen av nexans inter-array-kabler med høy spenning.
Tirsdag, 19 juli, 2016 - 10:44

Kilde: Nexans

Nexans lanserer en ny serie med kabel- og strømtilbehør for å møte den økende etterspørselen etter vindparker med høyere kapasitet. Den nye generasjonen strømtilbehør med F-type ytterkjegle som omfatter avtakbare T-koplinger, kontaktkoplinger og overspenningsavledere er utviklet for å drives på 72,5 kV.

For å overføre den økte kraften mellom hver enkelt turbin og nettstasjon offshore på en effektiv måte har Nexans laget inter-array kabelsystemer som kan drives på 72,5 kV i stedet for det tradisjonelle nivået på 36 kV. OEM-transformator og -koplingsutstyr har fått en oppgradert utforming som er tilpasset høyere spenning.

Ettersom utbredelsen av fornybar energi øker, blir økonomisk strømtilførsel stadig viktigere. Det er nå etablert en ny felles standard for offshore vindtilkoplingssystemer opp til 72,5 kV.

Det standardiserte grensesnittet mellom strømtilbehør og utstyrsbøssinger er det første i sitt slag i denne spenningsklassen. I motsetning til tradisjonelle løsninger, har avtakbare, kompakte T-formede koplinger mange fordeler. Standarden for ytterkjeglen gir mulighet for en rekke kombinasjoner av kabelarrangementer, for eksempel enkeltkoplinger, doble koplinger med en koplingskontakt og doble koplinger med overspenningsavleder.

Alt strømtilbehør fra Nexans opp til 72.5 kV er typetestet i henhold til IEC 60840. Utstyrsbøssinger fra EUROMOLD® er i tillegg typetestet i henhold til IEC 60137. Både avtakbare koplinger og bøssinger har bestått tester i henhold til IEC 60068 (solstråling IEC 60068-2-5 og salttåke IEC 60068-2-52).

Alle pakker med Nexans koplinger, endeavslutninger og forbindelser inneholder kontaktkoplinger med patentert GPH® mekanisk koplingsteknologi, som er typetestet i henhold til IEC 61238-1. GPH® mekaniske kontakter og kabelsko har vært i bruk 25 år. De er kompatible med aluminiums- og kopperledere i de fleste utforminger. Et innovativt system med patenterte hodebolter sikrer enkel installering og stabile strømforbindelser.

På forsiden nå

Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.