Energimerkeordningen for bygg, her illustrert med de nybygde hovedkontorene til Skagerak Energi (t.v.) i Porsgrunn og Agder Energi i Kristiansand. Er flyttet fra NVE til Enova.

Enova overtar energimerkeordningen

1. juli flyttes ansvaret for energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova. NVE vil fortsatt ha ansvaret for å føre tilsyn med om reglene for energimerking av bygninger følges.
Fredag, 1 juli, 2016 - 09:59

Kilde: NVE

- Enova har gode forutsetninger for å utvikle energimerkeordningen videre i samspill med sine informasjonsaktiviteter og tilskuddsordninger, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Fra 1.juli overtar Enova ansvaret for energimerkeordningen for boliger og bygninger, i tråd med Olje- og energidepartementet beslutning høsten 2015. Energimerkesystemet og svartjenesten blir den samme som tidligere, og brukerne vil derfor ikke merke store forskjeller i overgangen. 

NVE fører tilsyn

- Vi ser fram til et godt samarbeid med Enova. Energimerket er etablert som en god målestokk for bygningers energistandard, og det ligger et stort potensial i å bruke merket for å fremheve god kvalitet og lave energikostnader. Vi i NVE vil gjøre vårt for at energimerket i enda større grad enn i dag blir tatt i bruk i markedet, sier Skrivarhaug.

Energimerkeordningen ble etablert i 2010 med plikt for eiere til å energimerke alle boliger og yrkesbygg ved salg og utleie. Yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha gyldig energiattest. I tillegg er det plikt til å energivurdere kjel- og varmeanlegg der det brukes fossilt brensel, og klimaanlegg. Energivurdering skal gjennomføres hvert fjerde år og skal sikre god drift og vedlikehold av anleggene.

Boligeiere kan selv registrere sin energiattest på www.energimerking.no, men nybygg og yrkesbygg skal registreres av en ekspert. 

Over 600 000 energiattester

Det er registrert 622 000 energiattester. Det klart største antallet er for boliger, mens omtrent 23 000 attester er for yrkesbygg.

Energikarakter A beskriver de mest energieffektive byggene. En prosent av energiattestene har denne karakteren. For yrkesbygg var den tilsvarende andelen 1,3 prosent.

2,7 prosent av samtlige attester hadde mørk grønn oppvarmingskarakter, mens den tilsvarende andelen for yrkesbygg alene var 2 prosent. Mørk grønn innebærer en stor andel oppvarming fra annet enn elektrisitet og fossilt brensel.

 Energimerkesystemet tilbyr flere ulike måter å registrere energiattest. Det største antallet er registrert med enkel registrering (79 prosent), mens en mindre andel har valgt å registrere flere detaljer med såkalt detaljert registrering (7 prosent). 13 prosent av attestene ble laget av eksperter, og de fleste av disse gjelder yrkesbygg og nybygg.

 Det er lastet opp com lag 22 000 rapporter fra energivurdering av tekniske anlegg. De fleste dreier seg om ventilasjonsanlegg.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.