I sitt høringssvar til rapporten «Vår elektriske fremtid» etterspør EL & IT Forbundet blant annet større satsing på rekruttering til elektrofagene. (Illustrasjonsfoto: Helge Hansen)

Flere lærlinger, kompetanseutvikling og sikkerhet er sentraletemaer EL og IT Forbundet omtaler i et høringssvar til rapporten "Vår elektriske fremtid" laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Kilde: EL & IT Forbundet

EL og IT Forbundet er opptatt av rekruttering til alle elektrofagene. Vi ser en økende gjennomsnittsalder i de fleste elektrofagene og samtidig et altfor lite fokus på nyrekruttering og utdanning av nye fagarbeidere i enkelte fag. Vi ønsker å beholde elektrokompetansen i Norge og savner tiltak i den forbindelse.

Det er varslet stor mangel på fagarbeidere og derfor må det tas inn flere lærlinger i arbeidslivet, inkludert elektrofagene. Uten egne fagarbeidere med nødvendig kompetanse, mener forbundet det kan få konsekvenser for elsikkerheten, skriver forbundet i høringssvaret.

Forbundet organiserer arbeidstakere i nærmest alle sektorer som omtales i rapporten. De forskjellige teknologiene smelter mer og mer sammen og kommer til å by på en del nye utfordringer, både faglig og organisatorisk. Det er behov for kompetanse, både på leder- og fagarbeidernivå, og et regelverk som sikrer en minimumsstandard for dem som skal jobbe med den farlige varen som elektrisitet faktisk er.

EL og IT er bekymret for fokuset på sikkerhet fra myndighetene. Forbundets erfaring er at det i dag brukes altfor lite offentlige ressurser på området elsikkerhet. Dette vet vi mange av de viktigste aktørene i elektrobransjen er opptatt av, og vi bidrar gjerne til å reise denne problemstillingen overfor politiske og bevilgende myndigheter.