Dette er de viktigste områdene der bedrifter og investorer ser behov for endringer. (Illustrasjon: Multiconsult)

Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.

Kilde: Energi 21

Prosjektet ble presentert tidligere i sommer for et bredt sammensatt publikum av investorer, bedriftsledere og forskningsmiljøer.

– Bakgrunnen for prosjektet har vært et ønske om bedre forståelse og faktaorientert kunnskap om hvilke utfordringer aktørene erfarer og hvilke muligheter de ser i teknologiutviklingsløpet. Energi21 har i sitt strategiske arbeid og samarbeid med aktørene fått mange innspill om utfordringer knyttet til gjennomføring av test- og demonstrasjonsaktiviteter og kommersialisering av klimavennlig energiteknologi, sier direktør Lene Mostue i Energi21.

Multiconsult har gjennomført prosjektet for Energi21, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

– Vi har snakket med dedikerte og kompetente folk med stort engasjement for det de jobber med, men noen ganger også om stor frustrasjon, sier seniorrådgiver Stig Jarstein i Multiconsult ,som har skrevet rapporten sammen med Therese Holm Thorvaldsen og Nicolai Løvdal.

Hovedfunn

Test og demonstrasjon

Muligheter for test og demonstrasjon er avgjørende for kommersialisering av klimavennlig energiteknologi. Men dette er svært vanskelig å finansiere, spesielt for onshore og offshore vind, solenergi, vannkraft og bioenergi.

Samarbeid

Tidlig kundekontakt og markedsorientering er viktig for kommersiell suksess. Likevel er det bare halvparten av de spurte bedriftene som har dialog med fremtidige kunder i forskningsfasen.

Kommersialisering av klimavennlig energiteknologi er også avhengig av et sunt samspill mellom små og store bedrifter. Her ønsker investorene en kulturendring.

Kompetanse

Markedskompetanse er mangelvare hos halvparten av bedriftene. Og bedriftene etterlyser også en kompetanseheving hos investorene.

Investorene på sin side mener kompetansen på innovasjon og kommersialisering kan heves blant gründere, virkemiddelapparat og politikere.

Finansiering

Klimavennlig energiteknologi, bortsett fra programvare, har lav attraktivitet hos investorene. Hovedårsaken er at avkastningen ikke er konkurransedyktig, exit-mulighetene er få og mange har brent seg. Investorene ønsker ikke å investere i kapitalkrevende og lange teknologiutviklingsløp

Bedriftene som har fått med investorer, peker på at de får mye mer enn bare kapital. Investorene bringer inn kontakter, kompetanse og marked.

Hjemmemarked

Hjemmemarkedet, eller en form for markedsverifikasjon fra et hjemmemarked, er svært viktig for å lykkes med internasjonale kunder og investorer. For bedriftene er det viktig å kunne demonstrere teknologien og opparbeide markedsvolumer.

Bedriftene skulle ønske det var en kobling mellom energipolitikk og industripolitikk.

Investorene har ulike interesser

Fire investorer med ulik investeringsprofil hadde ulike løsninger i sine kommentarer.

Partner Jostein Vik i Viking Venture bekreftet at programvare eller digital energi som han kaller det, er mer attraktivt å investere i enn fysiske anlegg.

– Når vi kikker på en case innenfor klimavennlig energiteknologi, kikker vi på digital energi, ikke på hardware. Vi ser etter bedrifter på områder der Norge har potensial til å være verdensmester. Det har vi innenfor klimavennlig energi. Problemet er at exit-attraktiviteten, sier han.

Rapporten peker på manglende samarbeid mellom store og små bedrifter. På Kongsberg gjør de noe med det. De store bedriftene på Kongsberg, Statoil og Siva har gått sammen i Kongsberg Innovasjon.

– De store bedriftene blir mer oppmerksomme på potensialet som ligger i å koble seg opp mot mindre oppstartsbedrifter, sier daglig leder Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon.

Håvard Lillebo og Jørn Lein-Mathisen i Business Angel Network Norway mener det er nok kapital i Norge til oppstartsbedrifter, men forretningsengler og bedrifter finner ikke hverandre.

De er nå i ferd med å bygge opp et norsk englenettverk Business Angel Network Norway (BAN) som en overbygning over syv regionale englenettverk. Det norske nettverket vil koble seg til det nordiske BAN Nordics.

– Vi håper disse nettverkene kan bidra til å løse noen av utfordringene om finansiering i rapporten, sier Lein-Mathisen.

De har begge erfaring med investeringer i grønn energiteknologi, og er mer optimistisk enn de øvrige investorene.

– Det har skjedd mye de siste to årene. Oljeprisen er gått ned, renten er nesten null. Jeg ser et veldig tydelig skifte fra olje til grønn energi, ikke bare hos proffe investorer men også hos privatpersoner. Interessen for å investere i grønn energi er kanskje «all time high» i Norge nå, sier Lillebo.

Om undersøkelsen

350 bedrifter ble invitert til å delta. Av disse ble 116 bedrifter med i spørreundersøkelsen. I tillegg har Multiconsult gått i dybden med 19 casestudier fordelt på syv prioriterte områder i Energi21s strategi. De har også spurt 13 investorer med ulike investeringsprofiler.

Multiconsult har også sammenlignet bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi med andre bransjer som har fått støtte i Forskningsrådets FORNY-program fra 1999-2011.