Ved å si nei til opprinnelsesgarantier sier Olje- og energiminister Tord Lien samtidig nei til en halv milliard kroner, hevder Arvid Bekjorden i Defo i denne kommentaren.(Illustrasjonsfoto: OBOS Energi)

Ikke si nei til en halv milliard

Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.
Fredag, 22 juli, 2016 - 10:12

Av: Arvid Bekjorden, Defo (Distriktenes Energiforening)

Opprinnelsesgarantier er en ordning der selgere av fornybar energi kan få en tilleggspris til den vanlige kraftprisen man får ved salg til for eksempel kraftbørsen. Dette bidrar til å gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar energi, kontra såkalt skitten kraft fra kull, olje og lignende. For miljøet er derfor denne ordningen svært positiv. Opprinnelsesgarantier gjør fornybar kraft mer lønnsom og vil være med å påvirke omleggingen til en mer klimavennlig kraftproduksjon på sikt.

Olje- og energiminister Tord Lien vil avvikle ordningen om opprinnelsesgarantier.    

DET OFFENTLIGE VIL TAPE mest

Defo er den første til å innrømme at ordningen er komplisert og vanskelig å forstå. Men inntil videre bør ordningen bestå så lenge det ikke finnes bedre alternativer. I all hovedsak er det norske kraftverk eid av kommuner, fylker eller staten som høster inntekter av ordningen betalt i hovedsak av innbyggere utenfor Norge. Inntektene på cirka en halv milliard norske kroner bør vi ta vare på. Inntil ordningen eventuelt erstattes av noe bedre. Vi håper ikke Tord Lien velger å si nei takk til disse inntektene.

NVE SIN KRAFTMIKS

Det er NVEs beregning av den såkalte kraftmiksen til forbrukere i Norge som skaper oppmerksomhet rundt ordningen. NVEs kraftmiks kan være vanskelig å forstå for uinnvidde. Ordningen viser den finansielle handel knyttet til opprinnelsesgarantiene og i det lyset er konklusjonene fra NVE at forbrukerne i Norge, som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgarantier har 75,1% kraft fra fossil eller atomkraftverk. Vi i Defo tror potensialet for enda større inntekter på salg av opprinnelsesgarantier er til stede.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.