Ved å si nei til opprinnelsesgarantier sier Olje- og energiminister Tord Lien samtidig nei til en halv milliard kroner, hevder Arvid Bekjorden i Defo i denne kommentaren.(Illustrasjonsfoto: OBOS Energi)

Ikke si nei til en halv milliard

Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.
Fredag, 22 juli, 2016 - 10:12

Av: Arvid Bekjorden, Defo (Distriktenes Energiforening)

Opprinnelsesgarantier er en ordning der selgere av fornybar energi kan få en tilleggspris til den vanlige kraftprisen man får ved salg til for eksempel kraftbørsen. Dette bidrar til å gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar energi, kontra såkalt skitten kraft fra kull, olje og lignende. For miljøet er derfor denne ordningen svært positiv. Opprinnelsesgarantier gjør fornybar kraft mer lønnsom og vil være med å påvirke omleggingen til en mer klimavennlig kraftproduksjon på sikt.

Olje- og energiminister Tord Lien vil avvikle ordningen om opprinnelsesgarantier.    

DET OFFENTLIGE VIL TAPE mest

Defo er den første til å innrømme at ordningen er komplisert og vanskelig å forstå. Men inntil videre bør ordningen bestå så lenge det ikke finnes bedre alternativer. I all hovedsak er det norske kraftverk eid av kommuner, fylker eller staten som høster inntekter av ordningen betalt i hovedsak av innbyggere utenfor Norge. Inntektene på cirka en halv milliard norske kroner bør vi ta vare på. Inntil ordningen eventuelt erstattes av noe bedre. Vi håper ikke Tord Lien velger å si nei takk til disse inntektene.

NVE SIN KRAFTMIKS

Det er NVEs beregning av den såkalte kraftmiksen til forbrukere i Norge som skaper oppmerksomhet rundt ordningen. NVEs kraftmiks kan være vanskelig å forstå for uinnvidde. Ordningen viser den finansielle handel knyttet til opprinnelsesgarantiene og i det lyset er konklusjonene fra NVE at forbrukerne i Norge, som ikke kjøper strøm med opprinnelsesgarantier har 75,1% kraft fra fossil eller atomkraftverk. Vi i Defo tror potensialet for enda større inntekter på salg av opprinnelsesgarantier er til stede.

På forsiden nå

Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.