EU stiller krav til betydelige klimakutt i den norske transportsektoren, her illustrert med elbiler på lading foran NVE-huset i Oslo. (Foto: Tore Halvorsen)

Krever klimakutt i transport

EU-kommisjonen la onsdag frem forslag til nye nasjonale mål for klimagassreduksjoner utenfor klimakvotesystemet. Dette er hovedsakelig sektorene transport og bygg. Norge har fått et mål på 40 prosent fra 2005-2030, noe som tilsvarer kutt på nærmere 11 millioner tonn CO2 fra dagens nivå.
Fredag, 22 juli, 2016 - 10:21

Kilde: Energi Norge

Hovedtyngden av kuttene må tas gjennom elektrifisering av transportsektoren, men forslaget innebærer også mer fleksibilitet til å kutte utslipp i andre EØS-land.

Norge får en stor jobb

Norge har gjennom stortingsbehandlingen av klimameldingen i 2015 vedtatt å knytte seg nærmere til EUs klimapolitikk- og regelverk også utenfor ETS-sektorene. Tilknytningen skal etter planen skje gjennom en bilateral avtale om EUs nye beslutning om innsatsfordeling for reduksjon av klimagasser til 2030 (innsatsfordelingsbeslutningen). Kommisjonen har lagt frem forslag til mål for alle EU-landene og Norge. Målene fra 2005 - 2030 spenner fra 40 prosent for Norge, Sverige og Luxembourg til 0 prosent for Bulgaria, basert på BNP og tiltakskostnadsvurderinger. En slik beslutning må treffes av EUs medlemsland i Rådet og Europaparlamentet sammen.

– Dette forslaget viser at det er store og omfattende mål for klimakutt for Norge i årene fremover, som i hovedsak må tas i transportsektoren her hjemme. Da blir en bred satsing på videre elektrifisering helt avgjørende. På noen områder kan også bruk av fleksible mekanismer gi økt elektrifisering på andre områder. Nå er det viktig at virkemidlene innrettes for å sikre klimakutt i Norge, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Presenterte strategi for reduksjon av CO2 i transportsektoren

Sammen med klimamål-forslaget presenterte Europakommisjonen en strategi for reduksjon av CO2 i transportsektoren hvor elektrifisering er sentralt. For Norge betyr dette i praksis behov for økt tempo i elektrifisering av transportsektoren. Strategien vektlegger rollen kraftsystemet vil ha for denne omveltningen. Forslaget til nytt markedsdesign blir trukket frem som sentralt for at dette skal lykkes. Markedsdesign-forslaget vil komme ved juletider.

– Vi ser at Europa nå følger etter Norge på elbilsatsningen. Tyskland har nylig innført virkemidler for elbiler og andre land vil følge etter. Her bør norske virksomheter ha mulighet til å delta med kompetanse og erfaring, sier Ulseth.

Tiltaksvurderinger fra Miljødirektoratet har også tidligere vist at hovedtyngden av utslippskuttene må tas i transportsektoren fordi norsk byggsektor i all hovedsak er utslippsfri allerede, og fordi det er lite samfunnsøkonomisk potensiale i landbrukssektoren (matproduksjon). Det viktigste tiltaket for utslippskutt i transportsektoren er elektrifisering, selv om biodrivstoff og endring av transportmønstre vil bidra.

Bør forhandle frem fleksibilitetsmekaniasme

I løpet av det neste året vil Norge og EU forhandle seg frem til en separat avtale og Energi Norge har foreslått en egen fleksibilitetsmekanisme i den nye innsatsfordelingsbeslutningen for å godtgjøre tilleggsinnsats i ETS-sektorene, for eksempel gjennom elektrifisering av off-shore installasjoner. Forslaget fra kommisjonen har ikke denne spesifikke fleksibiliteten inne, men vil bli viktig når Norge skal forhandle sitt bidrag med Europakommisjonen.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.