I ferien er det lurt å nappe ut alt som trekke hvilestrøm. Da reduseres brannfaren samtidig som du sparer penger.

Napp ut alt som trekker unødvendig strøm før du drar på sommerferie, råder eksperter på el-taksering. Apparater i hvilemodus kan øke både brannfaren og strømregningen.

Kilde: Elsikkerhet Norge

​– I norske boliger finnes det gjerne mange elektriske apparater som står i stand-by når de ikke er i bruk. Når man skal reise på ferie er det lurt å ta en gjennomgang, og koble helt ut alt som ikke trenger å være på, sier Henning Bongard, el-takstmann tilknyttet Norges Takseringsforbund (NTF).

Med datautstyr, TV-dekodere og ulike typer forbrukerelektronikk kan det ofte finnes et titall slike apparater i et vanlig hjem. Et typisk eksempel er adaptere til mobiltelefon, som ofte er koblet til strømnettet hele tiden. Helt unødvendig, og kan medføre risiko, ifølge Bongard.

– Elektronikk i hvilemodus trekker vanligvis svært lite strøm, men tilkobling til lysnettet innebærer alltid en potensiell risiko. Den risikoen bør elimineres når man skal være lenge borte.

Om sommeren øker dessuten faren for at lynnedslag kan ramme elektriske installasjoner.

Overspenning
– Sommer er høysesong for tordenværsoverspenninger. Alle kjenner til lynnedslag, men færre er nok klar over at overspenninger i elektriske anlegg lett utvikles ved at ladede skyer passerer over oss i stor hastighet. Vi merker ofte dette ved at været er lummert, sier Bongard.

Dessverre mangler mange eldre elektro-installasjoner overspenningsvern, påpeker han. Hvis ikke dette er installert i sikringsskapet, kan man kjøpe og sette inn «fin-vern» i en jordet stikkontakt.

– Den gir brukbar beskyttelse. Men pass på å kjøpe en godkjent type.

For å gjøre boligen ferieklar mener han at også varmtvannsberederen bør inn på sjekklisten.

– Vårt råd er å koble den ut hvis man skal være borte noen uker i strekk. For de som har jordfeilbryter installert, anbefaler vi også å bruke testknappene før man drar på ferie.

Elektrisitet er en av hovedårsakene til boligbranner her i landet. Rundt 40 prosent av brannene kan knyttes til elektrisk årsak eller feil bruk av elektrisk utstyr, ifølge statistikk fra Brannvernforeningen.

Penger å spare
I tillegg til redusert brannfare kan utkobling av unødvendig elektrisitet være god boligøkonomi, mener Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund.

– Det finnes ikke sikre, norske tall for energibruk fra apparater i standby-stilling, men anslag fra EU har pekt i retning av at slik bruk kan utgjøre rundt 5 prosent av strømforbruket. Ifølge energibyrået IEA må andelen antas å øke i årene fremover, sier Andenæs Huser.

Han tror lave energipriser medvirker til at nordmenn ikke er så oppmerksomme på dette.

– Men prisstrukturen kan endre seg, og gode vaner på dette området er lønnsomt allerede i dag. En vanlig husstand kan trolig spare mange hundrelapper i året på å koble ut unødvendig standby-strøm.