Norske Powel, med hovedkontor i Trondheim, skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.

Norsk vannkraftkompetanse i Himalaya

Trondheimsbaserte Powel AS skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon til Dagachhu Hydro Power Corporation Ltd (DHPC) i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.
Onsdag, 6 juli, 2016 - 09:33

Kilde: Powel

Bhutans første vannkraftverk ble satt i drift i 1986 og siden da har denne industrien blitt stadig viktigere for landet. Bhutan er selvforsynt med strøm, og eksport av elektrisitet utgjør en femtedel av deres bruttonasjonalprodukt. Deres største kunde er nabolandet India, som importerer nærmere 75% av all elektrisitet generert i Bhutan.

Powel skal levere løsningen Powel Inflow til Dagachhu, en av de nyeste kraftstasjonene i landet. Programvaren er et prognoseverktøy som hjelper kraftselskap med planlegging og optimalisering av produksjon. Powel Inflow er anerkjent og godt etablert programvare som brukes spesielt bredt i Norge samt i enkelte andre land som Chile og Sveits.

- Powel og DHPC har blitt enige om et seks måneders pilotprosjekt hvor de skal teste Powel Inflow. Vi skal modellere et nedbørsfelt på 677km2, hvor de høyeste fjellene er nesten 5000 meter. Selskapet har gitt oss 20 år med historiske data som vi har matet inn i systemet. Gjennom prosjektperioden skal de ta målinger på temperatur og nedbør hver dag. Denne informasjonen blir matet inn i systemet som så kalkulerer sannsynlig nedbør for neste dag, forklarer Bjørnar Fjelldal, systemkonsulent i Powel Smart Energy.

Bhutan bygger ikke dammer slik det er vanlig å gjøre i Norge. Ulempen med dette er at det gjør det vanskeligere å planlegge produksjon. For dem er det viktig å vite hvor mye de kan produsere slik at de vet hvor mye de kan selge.

- Dette pilotprosjektet er veldig spennende for oss da det vil være første gang vi bruker sofistikert programvare for å forutsi vårt tilsig. I motsetning til andre kraftverk i Bhutan, er Dagachhu utsatt for avregning i det indiske kraftmarkedet, og vi forventer at vi får maksimert inntektene våre som følge av forbedrede prognoser. Størsteparten av vannkraftproduksjon her i Bhutan er basert på elvekraftverk. Som et resultat av dette opplever vi ofte lengre perioder med stor usikkerhet knyttet til nedbørsmengde på grunn av hendelser som monsuner. Å ha nøyaktige prognoser i forhold til hvor mye nedbør som kan forventes er derfor veldig viktig for oss, spesielt med tanke på vår begrensede lagringskapasitet, sier Karma Phuntsho, Officiating CEO & Head, O & M Division, DHPC.

- Dette er ikke en stor kontrakt for Powel økonomisk, men om pilotprosjektet blir godkjent ser vi gode muligheter for ekspansjon her. Dessuten er det spennende å være med på et slikt prosjekt hvor norsk vannkraftkompetanse og ekspertise kan bidra til stor økonomisk gevinst for et relativt fattig land som Bhutan. I tillegg bidrar vi jo indirekte til økt forbruk av fornybar energi i India, et land som i dag bruker mye forurensende kullkraft, avslutter Fjelldal.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 400 ansatte, kunder i 19 land, og kontorer i sju.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.