Norske Powel, med hovedkontor i Trondheim, skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.

Norsk vannkraftkompetanse i Himalaya

Trondheimsbaserte Powel AS skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon til Dagachhu Hydro Power Corporation Ltd (DHPC) i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.
Onsdag, 6 juli, 2016 - 09:33

Kilde: Powel

Bhutans første vannkraftverk ble satt i drift i 1986 og siden da har denne industrien blitt stadig viktigere for landet. Bhutan er selvforsynt med strøm, og eksport av elektrisitet utgjør en femtedel av deres bruttonasjonalprodukt. Deres største kunde er nabolandet India, som importerer nærmere 75% av all elektrisitet generert i Bhutan.

Powel skal levere løsningen Powel Inflow til Dagachhu, en av de nyeste kraftstasjonene i landet. Programvaren er et prognoseverktøy som hjelper kraftselskap med planlegging og optimalisering av produksjon. Powel Inflow er anerkjent og godt etablert programvare som brukes spesielt bredt i Norge samt i enkelte andre land som Chile og Sveits.

- Powel og DHPC har blitt enige om et seks måneders pilotprosjekt hvor de skal teste Powel Inflow. Vi skal modellere et nedbørsfelt på 677km2, hvor de høyeste fjellene er nesten 5000 meter. Selskapet har gitt oss 20 år med historiske data som vi har matet inn i systemet. Gjennom prosjektperioden skal de ta målinger på temperatur og nedbør hver dag. Denne informasjonen blir matet inn i systemet som så kalkulerer sannsynlig nedbør for neste dag, forklarer Bjørnar Fjelldal, systemkonsulent i Powel Smart Energy.

Bhutan bygger ikke dammer slik det er vanlig å gjøre i Norge. Ulempen med dette er at det gjør det vanskeligere å planlegge produksjon. For dem er det viktig å vite hvor mye de kan produsere slik at de vet hvor mye de kan selge.

- Dette pilotprosjektet er veldig spennende for oss da det vil være første gang vi bruker sofistikert programvare for å forutsi vårt tilsig. I motsetning til andre kraftverk i Bhutan, er Dagachhu utsatt for avregning i det indiske kraftmarkedet, og vi forventer at vi får maksimert inntektene våre som følge av forbedrede prognoser. Størsteparten av vannkraftproduksjon her i Bhutan er basert på elvekraftverk. Som et resultat av dette opplever vi ofte lengre perioder med stor usikkerhet knyttet til nedbørsmengde på grunn av hendelser som monsuner. Å ha nøyaktige prognoser i forhold til hvor mye nedbør som kan forventes er derfor veldig viktig for oss, spesielt med tanke på vår begrensede lagringskapasitet, sier Karma Phuntsho, Officiating CEO & Head, O & M Division, DHPC.

- Dette er ikke en stor kontrakt for Powel økonomisk, men om pilotprosjektet blir godkjent ser vi gode muligheter for ekspansjon her. Dessuten er det spennende å være med på et slikt prosjekt hvor norsk vannkraftkompetanse og ekspertise kan bidra til stor økonomisk gevinst for et relativt fattig land som Bhutan. I tillegg bidrar vi jo indirekte til økt forbruk av fornybar energi i India, et land som i dag bruker mye forurensende kullkraft, avslutter Fjelldal.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 400 ansatte, kunder i 19 land, og kontorer i sju.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.