Også Tafjord-byga på Vestlandet har fått sin ladestasjon. Det var daglig leder Gro Marita Valdal i Kraft- og skredsenteret som sto for den offisielle åpningen. (Foto: Tafjord)

Støtte til ladeinfrastruktur

Nå støtter Enova videre utbygging av hurtigladestasjoner i transportkorridorene
Torsdag, 21 juli, 2016 - 10:39

Kilde: Enova

Vurderer du å investere i utbygging av ladestasjoner for elbil? Da kan du søke om støtte fra Enova. Enova støtter energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, gjennom investeringsstøtte til utbygging av en ladeinfrastruktur langs hovedfartsårene.

Støtten skal stimulere til økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy langs norske veier, og sikre at elbilister kan kjøre lengre strekninger i hele landet uten redsel for å gå tom for strøm. Støtten gis gjennom programutlysninger på gitte strekninger og strekningspakker med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan.

Tredje programutlysning er nå åpen for søknader

Denne utlysningen dekker følgende strekningspakker:

 1. Pakke 1
  1. E18 Oslo-Ørje/Magnor
  2. RV2 Kongsvinger-Elverum
  3. E16 Magnor-Kongsvinger-Kløfta
  4. RV35/E16 Jessheim-Hønefoss-Hokksund
  5. RV4 Oslo-Mjøsbrua
 2. Pakke 2
  1. E134 Drammen-Haugesund
  2. RV36 Seljord-Eidanger
  3. RV9 Kristiansand-Haukeligrend
  4. RV13 Jøsendal-Voss
 3. Pakke 3
  1. RV5 Lærdal-Florø
  2. RV15 Otta-Måløy
  3. E136 Dombås- Ålesund
  4. RV70 Oppdal-Kristiansund

Strekningskrav gjelder kun til Sjøholt ved E39

Det skal leveres uavhengige søknader for hver strekningspakke, og det vil bli gitt tilsagn for hver strekningspakke. Aktørene står fritt til å søke på flere strekningspakker.

Søknadsfrist for tredje utlysning er 8. august 2016.

For spørsmål knyttet til utlysningen kan denne epostadressen benyttes:ladeinfrastruktur@enova.no.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.