I fjor oppgraderte Otera mobilnettet for Telia (tidligere Netcom). Her er Johan Larsson i ferd med å sette opp mobilantenner og annet kommunikasjonsutstyr for Telia på Amfi i Mandal. Nå er det mobilnettet til Telenor som står for tur.(Foto: Otera)

Styrker Telenor-nettet i sør

Otera bygger og oppgraderer 450 nye mobilstasjoner for Telenor i Agder og Rogaland.
Fredag, 15 juli, 2016 - 12:40

Kilde: Otera

- Når Telenor reklamerer for 4G og raskere tjenester på Sørlandet, er det fordi vi har gjort vår jobb, sier Ørjan Rolness, daglig leder i Oteras telecomselskap, Otera XP.

Otera, som er eid av Agder Energi-konsernet, har spesialister på telekommunikasjon, som har bygget hundrevis av basestasjoner over hele landet for både Telenor og Telia.

- Vi jobber stadig med å gjøre mobilnettet sterkere og raskere. I disse dager oppgraderer vi 35 stasjoner i Kristandsområdet, blant annet på Kilden. Vi jobber oss oppover kysten mot Kragerø for å øke kapasiteten for sommerfolket. Deretter beveger vi oss innover i landet for å være ferdig til vinterens skisesong, sier Rolness.

Oppdraget kommer som følge av at Otera har vunnet tre minikonkurranser utlyst av Telenor til selskaper som telegiganten har rammeavtaler med.

- Vi oppgraderer eksisterende radioer, og setter inn flere radioer og antenner. Dette øker spredningen av signalene. Kundene vil oppleve bedre dekning og økt kapasitet og hastighet på data, sier Rolness.

Otera skal også legge inn fiber til rundt 50 av mobilstasjonene for å knytte dem til nettet.

 

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.