Selv om nye byggeregler gjør det enklere å føre opp mindre tilbygg og garasjer, må man ikke bygge for nær ledninger i strømnettet konstaterer Kenneth Sogn i Skagerak Nett. (Foto: Steinar Bjørseth)

Tar ansvar

Skagerak Nett ønsker å spare kundene for tid og penger ved å være tidlig ute med informasjon om gjeldende avstandskrav i forbindelse med bygging i nærheten av luftlinjer.
Mandag, 4 juli, 2016 - 08:53

Kilde: Skageraknytt

- Vi har allerede lagt ut informasjon om gjeldende avstandskrav på våre websider og på Skageraks Facebookside, forteller prosjektleder Kenneth Sogn i Plan Distribusjon i Skagerak Nett.

Prosjektet Kenneth leder har ansvaret for å rette allerede registrerte avvik, samt utarbeide retningslinjer for håndtering av fremtidige avvik fra gjeldende avstandskrav.

Huseier er ansvarlig
- Det er viktig for oss at kundene får god informasjon om gjeldene forskrifter slik at de unngår å sette opp bygg for nær våre ledninger. Er feilen først begått er det huseier som må bekoste nødvendige ombygginger. Det kan fort bli dyrt, men HMS er viktigst i en slik situasjon forteller Kenneth.

I følge byggeregler fra 1.7.2015 kan huseier sette opp garasje (inntil 50 m2) eller tilbygg (på 15 m2) uten å søke kommunen.

- Dette gjør det enda vanskeligere for oss å forhindre at det bygges for nære våre linjer. Nettselskapet jobber derfor aktivt med å få ut informasjon til kundene, samt gjøre kommunene oppmerksomme på problemet, sier Kenneth.

Nettproduksjon retter avvik
Det er allerede bygg i Skageraks nettområde som er satt opp for nær våre ledninger. Mange av disse er registrerte avvik oppdaget av vedlikeholdsavdelingen i Nettproduksjon i forbindelse med befaring. Nettproduksjon er i disse dager i gang med å rette avvikene, og har ansvaret for kontakten med berørte kunder.

Og for oss som ikke er kjent med gjeldende forskrifter i forbindelse med bygging nær lavspent luftledninger her er de (for høyspenningslinjer gjelder andre avstandskrav):

• Ved kryssing over hustak, balkong, stillas eller lignende skal avstanden (H) til ledning minimum være 2,5 meter for belagt line, og 4 meter for blank line.

• Ved nærføring skal horisontal avstand til bygningsdel eller andre gjenstander være minimum 0,1 meter ved belagt line, og 1,5 meter for blank line.

 

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.