Selv om nye byggeregler gjør det enklere å føre opp mindre tilbygg og garasjer, må man ikke bygge for nær ledninger i strømnettet konstaterer Kenneth Sogn i Skagerak Nett. (Foto: Steinar Bjørseth)

Tar ansvar

Skagerak Nett ønsker å spare kundene for tid og penger ved å være tidlig ute med informasjon om gjeldende avstandskrav i forbindelse med bygging i nærheten av luftlinjer.
Mandag, 4 juli, 2016 - 08:53

Kilde: Skageraknytt

- Vi har allerede lagt ut informasjon om gjeldende avstandskrav på våre websider og på Skageraks Facebookside, forteller prosjektleder Kenneth Sogn i Plan Distribusjon i Skagerak Nett.

Prosjektet Kenneth leder har ansvaret for å rette allerede registrerte avvik, samt utarbeide retningslinjer for håndtering av fremtidige avvik fra gjeldende avstandskrav.

Huseier er ansvarlig
- Det er viktig for oss at kundene får god informasjon om gjeldene forskrifter slik at de unngår å sette opp bygg for nær våre ledninger. Er feilen først begått er det huseier som må bekoste nødvendige ombygginger. Det kan fort bli dyrt, men HMS er viktigst i en slik situasjon forteller Kenneth.

I følge byggeregler fra 1.7.2015 kan huseier sette opp garasje (inntil 50 m2) eller tilbygg (på 15 m2) uten å søke kommunen.

- Dette gjør det enda vanskeligere for oss å forhindre at det bygges for nære våre linjer. Nettselskapet jobber derfor aktivt med å få ut informasjon til kundene, samt gjøre kommunene oppmerksomme på problemet, sier Kenneth.

Nettproduksjon retter avvik
Det er allerede bygg i Skageraks nettområde som er satt opp for nær våre ledninger. Mange av disse er registrerte avvik oppdaget av vedlikeholdsavdelingen i Nettproduksjon i forbindelse med befaring. Nettproduksjon er i disse dager i gang med å rette avvikene, og har ansvaret for kontakten med berørte kunder.

Og for oss som ikke er kjent med gjeldende forskrifter i forbindelse med bygging nær lavspent luftledninger her er de (for høyspenningslinjer gjelder andre avstandskrav):

• Ved kryssing over hustak, balkong, stillas eller lignende skal avstanden (H) til ledning minimum være 2,5 meter for belagt line, og 4 meter for blank line.

• Ved nærføring skal horisontal avstand til bygningsdel eller andre gjenstander være minimum 0,1 meter ved belagt line, og 1,5 meter for blank line.

 

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.