Med induktiv teknologi vil finske Wärtsilä revolusjonere lading av elektriske ferger. (Illustrasjon: Wärtsilä)

Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.

Kilde: Innovasjon Norge

I 2014 ble verdens første elektriske bilferge, Ampere, satt i drift i Sognefjorden. Det er ventet at både heleelektriske og hybride bilferger vil bli stadig mer vanlige, derfor er det viktig å finne fram til effektive metoder for ladning av batteriene. Det vanlige er en kabel mellom strømkilde og batteri, men i de senere år har det foregått betydelig forskning og utvikling på induktiv ladning. Her skjer energioverføringen gjennom et elektromagnetisk felt. Prinsippet ligner det som brukes i koketopper med induksjon som mange har på kjøkkenet.

Stor kapasitet

– Forskjellen er at mens induksjonstoppen varmer opp kjelen du setter på komfyren, henter vi ut energien i form av elektrisk strøm som lader batteriene, sier Ingve Sørfonn, teknisk direktør i Wärtsilä. Det er det finske selskapets utviklingsavdeling i Norge som har utviklet laderen i samarbeid med Sintef Energi. Laderen vil i første omgang ha en effekt på noe over 1 MW, noe som er omlag 300 ganger effekten på en vanlig billader.

–Ferger har gjerne kort liggetid ved kai, og er ofte også i bevegelse. Derfor har det vært viktig å få til et ladesystem som ikke krever fysisk kontakt. Induksjonsladeren kan gi full effekt selv med en avstand opp til 50 cm, sier Sørfonn. Han ser for seg at teknologien kan han en rekke anvendelsesområder og et stort internasjonalt marked.

Fullskala uttesting

Sørfonn har ansvar for arbeidet med å utvikle laderen, som foreløpig finnes i en fullskala prototype i testsenteret på Stord. Prosjektet, som har fått støtte av Innovasjon Norge, handler om utprøving av lader i reelle omgivelser ombord i MF Folgefonn, sammen med et automatisk fortøyningssystem. Prosjektdeltagere er Wärtsilä,  Cavotec, Norled, Apply og Haugaland Nett.

– Planen er å få designet og bygget systemet i løpet av året for videre utprøving neste år, sier Sørfonn. Han mener den induktive laderen har flere fordeler. – For det første reduserer den faren for skade på skip eller kaianlegg siden det ikke er noen fysisk forbindelse. I tillegg har laderen betydelig høyere energioverføring enn tradisjonelle ladere på grunn av tidlig tilkobling og sen frakobling. Vi slipper også problemer med is, snø og saltvann og fysisk slitasje på kabler og kontakter.

Avgjørende støtte

Prosjektet har mottatt betydelig støtte fra Miljøteknologiordningen, noe Sørfonn er svært glad for.

– Støtten fra Miljøteknologiordningen har vært helt avgjørende for at vi kunne komme i gang med prosjektet, sier han. – Uten støtten hadde vi vært nødt til å vente på at en kunde ville være villig til å utvikle dette samme med oss. Det kunne tatt tid.