Adm.direktør Morten Thorkildsen i Rejlers Norge er tydelig: - Når den fysiske infrastrukturen smelter sammen med den digitale legges det til rette for en strømrevolusjon. (Foto: Julia Naglestad)

– Når den fysiske infrastrukturen smelter sammen med den digitale, skjer det store ting, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Kilde: Rejlers

– Det hele handler om hvordan vi kan skape innovasjon som driver frem større verdi. Vi lever i en verden som forandrer seg stadig raskere. Nye konkurrenter og ny teknologi gjør at vi må snu oss fortere. Det krever at vi kombinerer tidligere adskilte fagmiljøer på nye og kreative måter. Ingeniører fra IKT og industri, jernbane og elkraft må løse utfordringene sammen, sier Thorkildsen.

Alle ting, utstyr, maskiner og komponenter rundt oss blir instrumentert med sensorer. Alt dette vil etter hvert kunne «si ifra» selv når det er behov for vedlikehold, feilretting og ettersyn. Innen elkraft vil alle husstander innen 2019 bli utstyrt med en egen avansert måler som rapporterer energiforbruk til nettselskapet hver time. Alle bygninger blir dermed koblet på internettet og nettselskapene kommer på nett.

– Rejlers elkrafteksperter har en unik mulighet til å jobbe med hva alle disse dataene kan brukes til etter oppkjøpet av Embriq – som leder an innen SW-løsninger for dette markedet. Men skal Norge konkurrere som land må vi være helt i front på å utnytte data av alle slag, fra bygg, men også fra basestasjoner, jernbanesviller, master og ikke minst fra industrien. Mulighetene ligger rett foran oss, og det er opp til oss å utnytte dem, slår en entusiastisk direktør fast.

Kompetanse viktig poeng

Å ha kompetanse er selvsagt et viktig poeng for å gjennomføre den digitale revolusjonen.

– Vi må beherske både industriens eget fag og datafag. Det er her det skorter mange steder, og dette har Rejlers gjort noe med. Rejlers har en visjon om å være det smarteste ingeniørselskapet når det gjelder digitalisering av fysisk infrastruktur, avslutter Thorkildsen.