Økonomisk sett kom Skagerak Energi bedre ut av 1. halvår i år enn tilsvarende periode i fjor. (Foto: Tore Halvorsen)

Bedre enn i fjor

Skagerak Energi har høyere driftsinntekter og en bedret resultatutvikling første halvår sammenlignet med i fjor, drevet av en høy kraftproduksjon.
Mandag, 29 august, 2016 - 11:39

Kilde: Skagerak Energi

- Konsernet har en underliggende positiv resultatutvikling. Høy kraftproduksjon gjør at Skagerak Krafts driftsresultat før avskrivninger økte med 80 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har Skagerak Nett og Skagerak Varme en positiv utvikling med høyere inntekter, sier konsernsjef Knut Barland.

Konsernets underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) økte fra 654 millioner kroner første halvår i 2015 til 793 millioner kroner første halvår i år.

Bokført resultat etter skatt, basert på internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), ble lavere enn i fjor, 260 millioner kroner mot 386 millioner kroner i første halvår i 2015. Dette skyldes urealiserte verdiendringer i sikringskontrakter som må resultatføres etter IFRS.

Konsernet har gjennom flere år arbeidet med å identifisere og iverksette tiltak for kostnadsforbedring.

- God kostnadskontroll blir også viktig i årene som kommer. Jeg er fornøyd med at kostnadssiden for konsernet utvikler seg i tråd med de effektiviseringsmål som er satt, sier Barland.
Skagerak Naturgass startet første halvår opp med leveranser av biogass fra Greves biogassfabrikk ved Tønsberg. Nå kjører 70 busser og 38 renovasjonsbiler på biogass i Tønsberg og Grenland.

- Biogass er hundre prosent fornybar og reduserer lokal luftforurensning. Vi tror biogass kommer til å være en viktig del av det grønne skiftet på veien mot nullutslippssamfunnet, sier Barland.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.