Økonomisk sett kom Skagerak Energi bedre ut av 1. halvår i år enn tilsvarende periode i fjor. (Foto: Tore Halvorsen)

Bedre enn i fjor

Skagerak Energi har høyere driftsinntekter og en bedret resultatutvikling første halvår sammenlignet med i fjor, drevet av en høy kraftproduksjon.
Mandag, 29 august, 2016 - 11:39

Kilde: Skagerak Energi

- Konsernet har en underliggende positiv resultatutvikling. Høy kraftproduksjon gjør at Skagerak Krafts driftsresultat før avskrivninger økte med 80 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har Skagerak Nett og Skagerak Varme en positiv utvikling med høyere inntekter, sier konsernsjef Knut Barland.

Konsernets underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) økte fra 654 millioner kroner første halvår i 2015 til 793 millioner kroner første halvår i år.

Bokført resultat etter skatt, basert på internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), ble lavere enn i fjor, 260 millioner kroner mot 386 millioner kroner i første halvår i 2015. Dette skyldes urealiserte verdiendringer i sikringskontrakter som må resultatføres etter IFRS.

Konsernet har gjennom flere år arbeidet med å identifisere og iverksette tiltak for kostnadsforbedring.

- God kostnadskontroll blir også viktig i årene som kommer. Jeg er fornøyd med at kostnadssiden for konsernet utvikler seg i tråd med de effektiviseringsmål som er satt, sier Barland.
Skagerak Naturgass startet første halvår opp med leveranser av biogass fra Greves biogassfabrikk ved Tønsberg. Nå kjører 70 busser og 38 renovasjonsbiler på biogass i Tønsberg og Grenland.

- Biogass er hundre prosent fornybar og reduserer lokal luftforurensning. Vi tror biogass kommer til å være en viktig del av det grønne skiftet på veien mot nullutslippssamfunnet, sier Barland.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.