Når rørgata i bakgrunnen er tilgrodd, vil det være få spor i naturen etter anlegget av Nybuelve kraftverk. Tilkoplingen til nettet er gjort 750 meter oppe i rørgata, der en 22 kV kraftlinje krysser. Inntaksdammen er bygd tett ved en eksisterende vei. Foto: Sigurd Aarvig

Dobbel åpning i Hallingdal

Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.
Torsdag, 1 september, 2016 - 09:32

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, da hun sammen med daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging startet Nybuelve kraftverk, hvor åpningsseremonien fant sted.


Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS, foretok den offisielle åpningen. Foto: Sigurd Aarvig

De to småkraftverkene ligger fire kilometer fra hverandre i Todalen i Nes kommune, like ved Nesbyen, og er bygd parallelt. Løsningene og utrustningen er identiske, med unntak av størrelsen på produksjonsutstyret. Nybuelve yter 3,6 MW, mens Tverråne yter 3 MW.

Svingete rørgate

Anleggsarbeidet startet i fjor vår og er fullført uten store problemer, fortalte Rune Skjevdal til de fremmøtte.

En utfordring har vært å velge trasé for rørgata. Inntaksdammen til Nybuelve ligger 540 høydemeter over kraftstasjonen. Terrenget er derfra først flatt, og så bratt nedover. Rørene, som er nedgravd i en lengde på nesten tre kilometer, måtte legges med mange kurver.

Pelton

Nybuelve og Tverråne kraftverk er utstyrt med peltonturbiner og generatorer levert av Spetals Verk. De har også levert hovedventil, innløpsrør og elektronisk kontrollanlegg og montert utstyret i maskinhallene.

Vannveisutstyr er også levert av Br. Dahl AS. Lokale entreprenører, Turhus Maskin AS og Hallingbygg AS, har stått for henholdsvis anleggsarbeider og bygg.

NGK Utbygging AS ble skilt ut fra Norsk Grønnkraft ved et eierskifte for to år siden. Mens sistnevnte nå er et rent driftsselskap, jobber NGK Utbygging med flere nye småkraftprosjekter.

Du kan lese mer om kraftverkene i septemberutgaven av Energiteknikk.


Fra maskinhallen i Nybuelve kraftverk. Turbinen yter 3,6 megawatt og er produsert av Gamesa i Spania etter tegninger og kravspesifikasjoner fra den norske leverandøren Spetals Verk AS. Foto: Sigurd Aarvig

 

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.