Når rørgata i bakgrunnen er tilgrodd, vil det være få spor i naturen etter anlegget av Nybuelve kraftverk. Tilkoplingen til nettet er gjort 750 meter oppe i rørgata, der en 22 kV kraftlinje krysser. Inntaksdammen er bygd tett ved en eksisterende vei. Foto: Sigurd Aarvig

Dobbel åpning i Hallingdal

Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.
Torsdag, 1 september, 2016 - 09:32

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, da hun sammen med daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging startet Nybuelve kraftverk, hvor åpningsseremonien fant sted.


Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS, foretok den offisielle åpningen. Foto: Sigurd Aarvig

De to småkraftverkene ligger fire kilometer fra hverandre i Todalen i Nes kommune, like ved Nesbyen, og er bygd parallelt. Løsningene og utrustningen er identiske, med unntak av størrelsen på produksjonsutstyret. Nybuelve yter 3,6 MW, mens Tverråne yter 3 MW.

Svingete rørgate

Anleggsarbeidet startet i fjor vår og er fullført uten store problemer, fortalte Rune Skjevdal til de fremmøtte.

En utfordring har vært å velge trasé for rørgata. Inntaksdammen til Nybuelve ligger 540 høydemeter over kraftstasjonen. Terrenget er derfra først flatt, og så bratt nedover. Rørene, som er nedgravd i en lengde på nesten tre kilometer, måtte legges med mange kurver.

Pelton

Nybuelve og Tverråne kraftverk er utstyrt med peltonturbiner og generatorer levert av Spetals Verk. De har også levert hovedventil, innløpsrør og elektronisk kontrollanlegg og montert utstyret i maskinhallene.

Vannveisutstyr er også levert av Br. Dahl AS. Lokale entreprenører, Turhus Maskin AS og Hallingbygg AS, har stått for henholdsvis anleggsarbeider og bygg.

NGK Utbygging AS ble skilt ut fra Norsk Grønnkraft ved et eierskifte for to år siden. Mens sistnevnte nå er et rent driftsselskap, jobber NGK Utbygging med flere nye småkraftprosjekter.

Du kan lese mer om kraftverkene i septemberutgaven av Energiteknikk.


Fra maskinhallen i Nybuelve kraftverk. Turbinen yter 3,6 megawatt og er produsert av Gamesa i Spania etter tegninger og kravspesifikasjoner fra den norske leverandøren Spetals Verk AS. Foto: Sigurd Aarvig

 

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.