Strøm- og nettvirksomheten til EB, Lier Everk og Hadeland Energi samles nå under konsernnavnet Glitre Energi. (Illustrasjonsfoto: Glitre)

EB blir til Glitre

Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.
Fredag, 26 august, 2016 - 14:41

Kilde: Glitre Energi

– Vi er blitt større og mer solid, men er fortsatt like lokale. Vi er de samme menneskene som tilbyr like god kundeservice, lokalt engasjement og rimelige priser, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Navnebyttet er et resultat av den vellykkede fusjonen av strøm- og nettvirksomheten i de tre selskapene. En målsetting med fusjonen har vært å skape et nytt og robust selskap som er attraktivt for flere strøm- og nettselskap å bli en del av i fremtiden.

– Sammenslåingen har vært en suksess for oss. Vi er tre selskap som nå bygger ETT nytt selskap for fremtiden i Glitre Energi. Det er til det beste for både kundene, eierne og ansatte for å møte kravene til sikrest mulig strømforsyning til lavest mulig pris, sier Skjæggestad.

Hele EB-konsernet er omfattet av navnebyttet – det betyr at både nettselskapet, strømselskapet og kraftproduksjonsselskapet samles i Glitre Energi. 

Stort nettselskap

Nettvirksomheten i Glitre Energi er nå blant de ti største nettselskapene i landet og leverer strøm til 90.000 nettkunder. Strømselskapet har over 50.000 strømkunder, og har ambisjoner for videre vekst. Glitre Energi Produksjon eier og driver 20 kraftverk i Buskerud og Hadeland, og produserer ren og fornybar vannkraft tilsvarende forbruk i nesten 125.000 husstander i året.

– Det er gledelig å se at flere og flere velger strøm fra Glitre Energi. Vi har skapt et konkurransedyktig strømselskap som bygger på lokal verdiskapning og lokalt engasjement, sier Skjæggestad.

– Samtidig er jeg stolt over det nye nettselskapet som allerede leverer godt på målsetningen om å være det beste alternativet for fremtidig utvikling av nettleie, leveringssikkerhet og teknologisk kompetanse, sier han.

Navnet lanseres i markedet den 26. august.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.