Strøm- og nettvirksomheten til EB, Lier Everk og Hadeland Energi samles nå under konsernnavnet Glitre Energi. (Illustrasjonsfoto: Glitre)

EB blir til Glitre

Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.
Fredag, 26 august, 2016 - 14:41

Kilde: Glitre Energi

– Vi er blitt større og mer solid, men er fortsatt like lokale. Vi er de samme menneskene som tilbyr like god kundeservice, lokalt engasjement og rimelige priser, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Navnebyttet er et resultat av den vellykkede fusjonen av strøm- og nettvirksomheten i de tre selskapene. En målsetting med fusjonen har vært å skape et nytt og robust selskap som er attraktivt for flere strøm- og nettselskap å bli en del av i fremtiden.

– Sammenslåingen har vært en suksess for oss. Vi er tre selskap som nå bygger ETT nytt selskap for fremtiden i Glitre Energi. Det er til det beste for både kundene, eierne og ansatte for å møte kravene til sikrest mulig strømforsyning til lavest mulig pris, sier Skjæggestad.

Hele EB-konsernet er omfattet av navnebyttet – det betyr at både nettselskapet, strømselskapet og kraftproduksjonsselskapet samles i Glitre Energi. 

Stort nettselskap

Nettvirksomheten i Glitre Energi er nå blant de ti største nettselskapene i landet og leverer strøm til 90.000 nettkunder. Strømselskapet har over 50.000 strømkunder, og har ambisjoner for videre vekst. Glitre Energi Produksjon eier og driver 20 kraftverk i Buskerud og Hadeland, og produserer ren og fornybar vannkraft tilsvarende forbruk i nesten 125.000 husstander i året.

– Det er gledelig å se at flere og flere velger strøm fra Glitre Energi. Vi har skapt et konkurransedyktig strømselskap som bygger på lokal verdiskapning og lokalt engasjement, sier Skjæggestad.

– Samtidig er jeg stolt over det nye nettselskapet som allerede leverer godt på målsetningen om å være det beste alternativet for fremtidig utvikling av nettleie, leveringssikkerhet og teknologisk kompetanse, sier han.

Navnet lanseres i markedet den 26. august.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.