Strøm- og nettvirksomheten til EB, Lier Everk og Hadeland Energi samles nå under konsernnavnet Glitre Energi. (Illustrasjonsfoto: Glitre)

Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.

Kilde: Glitre Energi

– Vi er blitt større og mer solid, men er fortsatt like lokale. Vi er de samme menneskene som tilbyr like god kundeservice, lokalt engasjement og rimelige priser, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Navnebyttet er et resultat av den vellykkede fusjonen av strøm- og nettvirksomheten i de tre selskapene. En målsetting med fusjonen har vært å skape et nytt og robust selskap som er attraktivt for flere strøm- og nettselskap å bli en del av i fremtiden.

– Sammenslåingen har vært en suksess for oss. Vi er tre selskap som nå bygger ETT nytt selskap for fremtiden i Glitre Energi. Det er til det beste for både kundene, eierne og ansatte for å møte kravene til sikrest mulig strømforsyning til lavest mulig pris, sier Skjæggestad.

Hele EB-konsernet er omfattet av navnebyttet – det betyr at både nettselskapet, strømselskapet og kraftproduksjonsselskapet samles i Glitre Energi. 

Stort nettselskap

Nettvirksomheten i Glitre Energi er nå blant de ti største nettselskapene i landet og leverer strøm til 90.000 nettkunder. Strømselskapet har over 50.000 strømkunder, og har ambisjoner for videre vekst. Glitre Energi Produksjon eier og driver 20 kraftverk i Buskerud og Hadeland, og produserer ren og fornybar vannkraft tilsvarende forbruk i nesten 125.000 husstander i året.

– Det er gledelig å se at flere og flere velger strøm fra Glitre Energi. Vi har skapt et konkurransedyktig strømselskap som bygger på lokal verdiskapning og lokalt engasjement, sier Skjæggestad.

– Samtidig er jeg stolt over det nye nettselskapet som allerede leverer godt på målsetningen om å være det beste alternativet for fremtidig utvikling av nettleie, leveringssikkerhet og teknologisk kompetanse, sier han.

Navnet lanseres i markedet den 26. august.