Kan gi lavere nettleie

NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.
Mandag, 29 august, 2016 - 09:35

Kilde: Energi Norge

Dette er i henhold til en av anbefalingene i Reiten-rapporten «Et bedre organisert strømnett», der en av konklusjonene var å fjerne regionalnettet som eget nettnivå og innlemme det i distribusjonsnettet. En gjennomgang av antall nettnivåer ble også varslet i Meld. St. 25 (2015-2016).

Redusert nettleie

Departementet skriver i et brev til NVE at en viktig konsekvens av overgangen kan være en omfordeling av inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen. I henhold til kontrollforskriften § 16-2 skal inntekter fra innmatingstariffen i distribusjonsnettet gå til å dekke kostnader i distribusjonsnettet. I regionalnettet derimot, er det en etablert praksis for å videreføre inntekter fra innmatingstariffen til overliggende nett. En slik eventuell endring påvirker særlig tariffene i områder med mye produksjon.

– Dette kan bety at nett med mye produksjon kan få redusert nettleie, sier næringspolitisk rådgiver, Trond Svartsund. Energi Norge vil følge dette utredningsprosjektet nøye.

Skal se på konsekvensene

NVE skal se på konsekvensene for de ulike aktørene av at inntektene fra innmatingstariffen i regionalnettet i stedet beholdes der. Blant annet skal NVE se nærmere på svært små regionalnett med liten inntektsramme og mye produksjon, der uttakstariffen kan bli negativ.

Ut fra vurderinger som Energi Norge tidligere har fått gjennomført kan det årlig bli omfordelt midler i størrelsesorden 500 millioner kroner. En endring vil resultere i en høyere uttakstariff i sentralnettet.

OED skriver at sammenslåing fra tre til to nettnivå også vil medføre endringer i forhold knyttet til forsyningssikkerhet, beredskap og forskrift for systemansvaret.

NVEs utredning skal være klar innen 1. desember 2016.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.