Kan gi lavere nettleie

NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.
Mandag, 29 august, 2016 - 09:35

Kilde: Energi Norge

Dette er i henhold til en av anbefalingene i Reiten-rapporten «Et bedre organisert strømnett», der en av konklusjonene var å fjerne regionalnettet som eget nettnivå og innlemme det i distribusjonsnettet. En gjennomgang av antall nettnivåer ble også varslet i Meld. St. 25 (2015-2016).

Redusert nettleie

Departementet skriver i et brev til NVE at en viktig konsekvens av overgangen kan være en omfordeling av inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen. I henhold til kontrollforskriften § 16-2 skal inntekter fra innmatingstariffen i distribusjonsnettet gå til å dekke kostnader i distribusjonsnettet. I regionalnettet derimot, er det en etablert praksis for å videreføre inntekter fra innmatingstariffen til overliggende nett. En slik eventuell endring påvirker særlig tariffene i områder med mye produksjon.

– Dette kan bety at nett med mye produksjon kan få redusert nettleie, sier næringspolitisk rådgiver, Trond Svartsund. Energi Norge vil følge dette utredningsprosjektet nøye.

Skal se på konsekvensene

NVE skal se på konsekvensene for de ulike aktørene av at inntektene fra innmatingstariffen i regionalnettet i stedet beholdes der. Blant annet skal NVE se nærmere på svært små regionalnett med liten inntektsramme og mye produksjon, der uttakstariffen kan bli negativ.

Ut fra vurderinger som Energi Norge tidligere har fått gjennomført kan det årlig bli omfordelt midler i størrelsesorden 500 millioner kroner. En endring vil resultere i en høyere uttakstariff i sentralnettet.

OED skriver at sammenslåing fra tre til to nettnivå også vil medføre endringer i forhold knyttet til forsyningssikkerhet, beredskap og forskrift for systemansvaret.

NVEs utredning skal være klar innen 1. desember 2016.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.