I løpet av få år har interessen for å få læreplass i Lyse snudd fra labert til å bli meget populært. (Foto: Lyse)

130 ungdommer søkte i år om læreplass som energimontør i Lyse. Dette er mer enn en dobling fra i fjor. Nå er fem lærlinger i gang med fem ukers grunnleggende kurs før de skal ut sammen med hver sin montør.

Kilde: Lyse

I løpet av den første uken har lærlingene lært ulike måter å skøyte strømkabel på og kobling i kabelskap. I tillegg har de fått prøve å klatre i stolpe.

Gild uke
– Jeg var veldig lettet da jeg fikk telefon fra Lyse om at jeg hadde fått læreplass. Jobb som energimontør virker mer interessant enn elektrikeryrket fordi det er mer omfattende og variert arbeid. I tillegg liker jeg å være ute, sier Thomas Engevik.

Andreas van der Burg nikker og sier han på forhånd var veldig spent på om han fikk læreplass. – Det var godt å vite at jeg hadde å gjøre noe etter ferien. Så langt har det vært en gild uke her. Jeg håper vi får flere slike uker, sier han.

Arild Ommundsen, som har ansvaret for grunnkurset, er imponert over at alle lærlingene klatret helt til topps i stolpen når de prøvde det for første gang.
– Du må ikke være for glad i stolpen, men stole på klatreutstyret og lene deg bakover ut fra stolpen, forklarer Arild Ommundsen.

– Det var vanskelig i begynnelsen å få til bruken av stolpeskoene. Når du kommer opp i toppen beveger stolpen seg, så du kjenner det litt i magen, men det var kjekt å få det til, sier Thomas.

Kvalitet viktig
For fem år siden var interessen for læreplass i Lyse veldig annerledes enn i dag. Da var det bekymring for om man ville få til nødvendig rekruttering.   

– Det er trolig flere årsaker til at dette er snudd helt om. De siste årene har vi hatt god kontakt med elektrolinjer ved videregående skoler i vår region, og hatt besøk av klasser. Hver høst har vi også elever på utplassering. I tillegg er grønn energi mer i vinden blant ungdom og det har vært en kraftig nedgang i oljeindustrien, sier Håvard Nesvåg i Lyse Elnett.

Han forteller at de hadde en grundig vurdering om det var mulig å øke antall læreplasser i år. – Det var mange gode søkere og vi vet det er vanskeligere å få læreplass. Samtidig er vi veldig opptatt av å beholde nivået på opplæringen vi gir og være en god lærebedrift. Vi kom til at vi per i dag ikke kan ta inn flere lærlinger enn de 15 vi nå har, sier Nesvåg.