Kraftverket på Frøland startet produksjonen i 1912 og er det eldste i BKK. (Foto: BKK)

Ruster opp Frøland

Veien frem har vært lang, og mange alternativer har vært vurdert, men nå kan anleggsarbeidet starte på Frøland kraftverk. Styret i BKK har vedtatt en rehabilitering som vil øke produksjonen med 14 GWh.
Mandag, 29 august, 2016 - 09:58

Kilde: BKK

Planen for BKKs eldste kraftverk har gått fra å bygge nytt til en rehabilitering som har blitt justert ned i omfang. Bakgrunnen er lavere priser og fallende lønnsomhet for investeringer.

Stort behov for vedlikehold
- Kraftverket har vært drevet med begrenset vedlikehold de senere år grunnet tidligere planer om nytt kraftverk i vassdraget. Mange av komponentene har nådd teknisk levealder, og rehabilitering er helt nødvendig for at kraftverket skal være driftssikkert og robust og samtidig tilfredsstille dagens krav til HMS og effektiv drift, sier Anna Silje Andersen, oppdragsleder i BKK Produksjon.

140 millioner kroner
Rehabiliteringen har en total kostnadsramme på 140 millioner kroner. Selv om kraftverket er over 100 år, kan mange av komponentene beholdes.

- Aggregat 1 og 2 kan vi beholde med rehabilitering. Aggregat 3 vil vi derimot skifte ut sammen med det aller meste av det elektriske utstyret. Rørgaten må korrosjonsbehandles, aggregattransformatorer skal fases ut, og vi bytter også ut en transformator. I tillegg skal vi utføre nødvendig generelt vedlikehold av mekaniske komponenter og stasjonsbygningen, opplyser Petter Rikstad, som er prosjektleder for rehabiliteringen.

Utstyr fra 1916
Arbeidet starter allerede denne måneden og skal være ferdig i mars 2019. Transformatoren skal skiftes først, og deretter starter rehabilitering av vannvei. Aggregatene tas ett om gangen, og det begynner med utskifting av aggregat 3, som har vært i drift helt fra 1916.

Frøland kraftverk er ett av BKKs fem kraftverk i Samnangervassdraget. Middelproduksjon er 148 GWh, og etter rehabiliteringen vil det øke til 162 GWh.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.