Kraftverket på Frøland startet produksjonen i 1912 og er det eldste i BKK. (Foto: BKK)

Ruster opp Frøland

Veien frem har vært lang, og mange alternativer har vært vurdert, men nå kan anleggsarbeidet starte på Frøland kraftverk. Styret i BKK har vedtatt en rehabilitering som vil øke produksjonen med 14 GWh.
Mandag, 29 august, 2016 - 09:58

Kilde: BKK

Planen for BKKs eldste kraftverk har gått fra å bygge nytt til en rehabilitering som har blitt justert ned i omfang. Bakgrunnen er lavere priser og fallende lønnsomhet for investeringer.

Stort behov for vedlikehold
- Kraftverket har vært drevet med begrenset vedlikehold de senere år grunnet tidligere planer om nytt kraftverk i vassdraget. Mange av komponentene har nådd teknisk levealder, og rehabilitering er helt nødvendig for at kraftverket skal være driftssikkert og robust og samtidig tilfredsstille dagens krav til HMS og effektiv drift, sier Anna Silje Andersen, oppdragsleder i BKK Produksjon.

140 millioner kroner
Rehabiliteringen har en total kostnadsramme på 140 millioner kroner. Selv om kraftverket er over 100 år, kan mange av komponentene beholdes.

- Aggregat 1 og 2 kan vi beholde med rehabilitering. Aggregat 3 vil vi derimot skifte ut sammen med det aller meste av det elektriske utstyret. Rørgaten må korrosjonsbehandles, aggregattransformatorer skal fases ut, og vi bytter også ut en transformator. I tillegg skal vi utføre nødvendig generelt vedlikehold av mekaniske komponenter og stasjonsbygningen, opplyser Petter Rikstad, som er prosjektleder for rehabiliteringen.

Utstyr fra 1916
Arbeidet starter allerede denne måneden og skal være ferdig i mars 2019. Transformatoren skal skiftes først, og deretter starter rehabilitering av vannvei. Aggregatene tas ett om gangen, og det begynner med utskifting av aggregat 3, som har vært i drift helt fra 1916.

Frøland kraftverk er ett av BKKs fem kraftverk i Samnangervassdraget. Middelproduksjon er 148 GWh, og etter rehabiliteringen vil det øke til 162 GWh.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.