TrønderEnergi gikk ut av 1. halvår 2016 med et resultatmessig løft på 94 MNOK, her illustrert med opprustning av Driva kraftverk. (Foto: TrønderEnergi)

TrønderEnergi oppnådde første halvår 2016 et driftsresultat på 296 millioner kroner, mot 202 millioner kroner for samme periode i 2015.

Kilde: TrønderEnergi

Energisegmentet bidrar med et driftsresultat på 137 millioner kroner mot 74 millioner kroner i fjor. Det forbedrede resultatet skyldes noe høyere kraftproduksjon, noe høyere kraftpriser, samt en realisering av eiendeler knyttet til vindkraft som har gitt en engangs resultateffekt på 35 millioner kroner. 

Nettvirksomheten har et driftsresultat på 157 millioner kroner, som er på samme nivå som samme periode i fjor. Nettleia kundene betaler ble satt ned 1. oktober 2015, og det vil påvirke nettselskapets inntektsside gjennom hele 2016. 

Forretningsområdet Kunde bidrar med et driftsresultat på 20 millioner kroner for første halvår, hvorav 13,8 millioner kroner skyldes urealiserte gevinster på kraftkontrakter. TrønderEnergi Marked fortsetter å ta markedsandeler i Trøndelag og har hatt en vekst på 15 % i første halvår. 

TrønderEnergi har i første halvår 2016 satt i gang en konsernovergripende prosess for å styrke konkurranseevnen ytterligere. Mer effektiv drift, kontinuerlig forbedring, og tiltak for økte inntekter er prioriterte arbeidsområder fram mot 2018. 

Konsernet er midt i gjennomføringen av et pensjonsprosjekt med overgang fra ytelses- til innskuddspensjon. Den nye pensjonsordningen vil bli en god, konkurransedyktig og fleksibel ordning for selskapets ansatte, samtidig som den i et kostnadsperspektiv skal gi større forutsigbarhet for selskapet, og på lengre sikt bli mer kostnadseffektiv. 

TrønderEnergi jobber målrettet for å styrke egen forretningsutvikling, samt bidra til regional og nasjonal innovasjon og teknologiutvikling. Dette innebærer samarbeid med NTNU og SINTEF, samt utviklingsaktiviteter knyttet til distribuert energiproduksjon, energilagring og effektstyring.