Blide og engasjerte studenter gjør stor nytte for seg som sommervikarer i Infratek. Fra venstre: Tor Thorsrud Sporsem, Lars Eirik Eilifsen, Ine Skarrud, Kathrine Wiulsrød Lunder og Fredrik Blom. (Foto: Infratek)

Tor Thorsrud Sporsem (23), Lars Eirik Eilifsen (26), Ine Skarrud (28), Kathrine Wiulsrød Lunder (26) og Fredrik Blom (24) har brukt sommeren på å kartlegge Infrateks forretningsmuligheter innenfor områdene vindmølleparker, off-grid ladestasjoner for elbil og elektrifisering av havner.

Kilde: Infratek

– Vi ser stor nytte av å ha studenter i sommerjobb her. Det er viktig for oss å holde god kontakt med utdanningsmiljøene. Vi prøver også ha en grundig prosess i tett samarbeid med HR når vi velger hvem som blir sommervikarer hos oss, sier avdelingsleder for fagopplæring Leon Andeng. 

En grundig intervjuprosess blir understreket som positivt blant årets sommervikarer i Infratek.

– Jeg så den spennende jobbannonsen på hjemmesiden til Infratek. Deretter søkte jeg og ble kontaktet av Infratek for et telefon-intervju. Alle som kom videre i prosessen måtte gjennom en personlighetstest, evnetest og et andregangsintervju. Andregangsintervjuet var utrolig spennende og krevende, sier Kathrine Wiulsrød Lunder (26) som har en bachelorgrad i elkraftteknikk fra NTNU.

Kahtrine sier de har fått utfordrende oppgaver hvor de har hatt spillerom til å finne egne løsninger. – Dette har ført til at jeg har lært meg mange ting som jeg ikke har hatt tid til å sette meg inn i gjennom studietiden. Sammensetningen av sommervikarene har vært utrolig god, sier hun.

Infratek legger stor vekt på at sommervikarene skal kunne utvikle seg faglig på en god måte.

– Det morsomste ved å være sommervikar i Infratek er at vi får et veldig oversiktlig bilde av bedriften, fra topp til bunn. Vi har blitt kjent med samtlige divisjoner, og hatt utallig mange møter med nærmest alle på Alnabru. I tillegg har vi blitt tatt med på veldig mye spennende, og det er gøy å oppleve at alle her faktisk har lyst til å vise hva de driver med! sier Fredrik Blom som snart drar til Trondheim og NTNU igjen.

Lars Eirik Eilifsen har ett år igjen før han har en master i energi ved UiB/HiB. Han har fått brukt mye teori fra skolen i praksis, både elektroteknisk og prosjektstyring. 
– Det har vært artig å se at mye av det jeg har lært på skolen kommer til nytte. For meg var det også ekstra artig å være med på befaring på GIS-anlegg (Gas Insulated Switchgear). 

Tor Thorsrud Sporsem som studerer bachelor i elkraftteknikk ved NTNU supplerer: Å ha tilgang til så mye kompetanse har gitt stor faglig utvikling og vist meg hvor viktig kunnskapsoverføring er. Arbeidet er som regel mer motiverende og inspirerende når vi kan snakke med kompetanse i stedet for å «finne opp kruttet selv». Alt dette, sammen med tett oppfølging av hva vi har villet lære mer om har virkelig gitt meg det jeg mener er et fantastisk utgangspunkt for læring. Det har gitt meg en spennende og lærerik sommer.
For Infratek har møtet med de fem vært udelt positivt. I begynnelsen av august overleverer de fem sommervikarene sine rapporter om de nye forretningsmulighetene.

Ine Skarrud, som har ett år igjen før hun har en master i industriell økonomi ved Høgskolen i Sør-øst Norge, oppsummerer sin sommer slik: 
Sommerjobben i Infratek har overgått alle forventninger. Vi har blitt tatt i mot med åpne armer uansett hvor vi har kommet og hvem vi har kommet til. Jeg føler vi har blitt en del av Infratek og at bedriften setter pris på at vi er her. Vi har fått være med på nesten alle funksjoner i bedriften og har fått grundig opplæring i hva de forskjellige avdelingene driver med. Infratek er helt klart et sted jeg kunne tenke meg å jobbe i fremtiden!