I juni satte Agder Energi i drift Iveland 2 kraftverk med en produksjon tilsvarende forbruket til 7500 eneboliger. (Foto: Agder Energi)

Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).

Kilde: Agder Energi

Den viktigste årsaken til økningen i resultatet etter skatt er en resultatforbedring på 100 mill. kr innen nettvirksomheten som følge av høyere inntektsramme. Til tross for at markedet er preget av et stort kraftoverskudd som gir lave spotpriser, har høy produksjon, høye bidrag fra prissikringen og god drift bidratt til at vannkraften vår fortsetter med å levere stabile og gode resultater, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i første halvår på 3 916 mill. kr (3 931 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 670 mill. kr (1 006 mill. kr) og IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) ble 183 mill. kr (560 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS. I første halvår påvirket disse effektene resultat etter skatt med -206 mill. kr (217 mill. kr).

LOS inngikk i juni avtale om kjøp av Telge Kraft som er et av Sveriges største sluttbrukerselskaper i bedriftsmarkedet. Oppkjøpet er sentralt for å gjennomføre LOS sin vekstambisjon i det nordiske bedriftsmarkedet.

Rekordhøy produksjon og god ressursbeholdning

Vannkraftproduksjonen i første halvår var rekordhøye 5 494 GWh (4 966 GWh), en økning på 11 %. Ressurssituasjonen er fortsatt vesentlig bedre enn normalt, og med normal ressurstilgang fremover forventer derfor Agder Energi en høy vannkraftproduksjon i 2016.

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var i 1. halvår 21,2 øre/kWh (20,5 øre/kWh).

Lavt sykefravær 

Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og i 1. halvår var sykefraværet på 3,9 %(3,7 %).

Utsiktene fremover

Kraftprisene har i andre kvartal styrket seg, men fra relativt lave nivåer og terminprisene indikerer kraftpriser på rundt 19 – 20 øre/kWh de nærmeste årene. Konsernets sikringsaktiviteter forventes fortsatt å gi vesentlige bidrag, men disse vil være avtakende og Agder Energi forventer lavere oppnådde priser fremover. 

Høyere inntektsramme forventes å gi et bedre resultat i nettselskapet i 2016 sammenlignet med 2015