Ørjan Tjemsland (t.v.) og Robert Schulstok ved testtavlene hvor de nye målerne testes mot sentralsystemet som tar imot måleverdier og andre måledata. (FOTO: KJELL LØYLAND)

I løpet av høsten settes Skagerak Netts avanserte måle- og styringssystem (AMS) i drift. I 2017 gires det opp til masseutrulling av nye og smarte strømmålere hos alle kunder.

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

AMS-prosjektet går en spennende høst i møte. De første målerne er allerede montert ute hos kundene, men foreløpig er ikke sentralsystemet på plass til å motta dataene fra målerne.

Startet testing før sommeren
Nå jobbes det iherdig både hos Skagerak og Ericsson for å teste systemet og rette de feilene som testene avslører.

– I utgangspunktet skal jo systemet leveres uten feil, men slik er det i praksis aldri. Ericsson har sammen med underleverandør Aidon gjort sine tester tidligere, men vi kjørte de første testrundene våre før sommeren. Da hadde vi lagt opp til å kjøre 176 tester av totalt 230, forteller testleder Wenche Smørsgård hos Skagerak Nett.

– Av litt forskjellige årsaker fikk vi bare testet 136 av disse og registrerte 35 funn. Dette var som forventet, mener hun.

Viktig kvalitetssikring

Smørsgård har vært ansvarlig for å utvikle teststrategi og testplaner. Systematisk testingen skal sikre at feil oppdages tidlig, og at så mange feil som mulig lukes ut av systemet før produksjonsstart.

– Vi får kvalitetssikret løsningen og får en trygghet for at den fungerer i henhold til våre krav.

Sentralsystemet skal etter planen settes i drift i løpet av høsten. Normalt avsluttes testingen når et system går over i driftsfasen, men det mangler fortsatt noe funksjonalitet som ennå ikke er levert.

– Denne kommer i programvareoppdateringer i 2017 og 2018. Forhåpentligvis vil det dreie seg om mindre endringer, men de må kvalitetssikres gjennom testing, sier Smørsgård.

– Utvidelser av vårt arbeidsordresystem, for å støtte utrullingsprosessen, skal også testes ut i løpet av høsten.

Tåler data fra 300 000 målere
Sentralsystemet er dimensjonert til å takle data fra 300 000 målepunkter, og systemet skal være skalerbart videre. Med Skagerak Netts 190 000 målepunkter, og en årlig naturlig vekst på cirka 1000 målepunkter, vil det gå noen år før det er nødvendig å utvide.

Full utrulling i 2017
Samtidig med at sentralsystemet ferdigstilles settes det også i gang pilotutrullinger i løpet av høsten. Deretter er planen å foreta en gradvis økning av utrullingstakten på nyåret frem til full utrulling nærmere sommeren. Alle Skagerak Netts kunder skal ha fått ny måler senest i løpet av høsten 2018.