Avspasering i forbindelse med beredskapsordninger for ansatte i kommunale og fylkeskommunale kraftverk er et kjernepunkt i bruddet mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift. (Illustrasjonsfoto: Tussa)

Forhandlingene tidligere i år med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte i kommunale og fylkeskommunale kraftverk endte med brudd. Meklingen finner sted 21. – 22. september.

Kilde: EL og IT Forbundet

Uenigheten dreier seg om hvilken avspaseringsfaktor det skal være for beredskapsordninger innen energiforsyningen etter lovendringen i Arbeidsmiljøloven. KS (kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) ønsker å svekke kompensasjon for beredskapsvakter, mens EL og IT Forbundet ønsker bedre kompensasjon.

Kritisk og krevende vaktordning

Våre medlemmer tilhører en yrkesgruppe med en av de skarpeste vaktordningene i samfunnet med et krav om å gjenopprette strømforsyningen. Privatpersoner, næringsliv og helsesektoren er helt avhengig av at beredskapsvaktene rykker raskt ut ved strømbrudd.

EL og IT Forbundet mener at arbeidsgiverne ikke kan svekke kompenasjonsordningen med henvisning til en lovendring, uten en gang å ta ansatte med på drøfting. Det er fullt mulig å avtale andre og bedre vilkår i tariffavtale enn det som står i loven.

Samler tillitsvalgte 31. august

Den 31. august samles tillitsvalgte fra om lag 60 klubber på energiavtalen med KS Bedrift på Gardermoen.