Høy tilgjengelighet og gode driftsforhold preger produksjonen i vindkraftprosjektet Ytre Vikna 1. Nå legger NTE investeringen i Ytre Vikna 2-prosjektet inntil videre på vent. (Foto: Sarepta Energi)

NTE arbeider med en rekke prosjekter innen fornybar energi, blant annet i vind og vann. Vi har mange gode investeringsmuligheter, og har av den grunn inntil videre valgt å legge investeringen i vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2 på vent.

Det er konsernsjef Christian Stav i NTE som sier dette. NTE er, sammen med TrønderEnergi, eier av Sarepta Energi, som blant annet står for vindkraftutbyggingen på Ytre Vikna. Første del av prosjektet, Ytre Vika 1, ble ferdigstilt for ca. 3,5 år siden. Her er det en installert effekt på 39 MW og en årlig produksjon på 120 GWh.  

I en situasjon med stabilt lave strømpriser og begrenset finansielt armslag er det særdeles viktig å prioritere i rekkefølgen av investeringer, fortsetter Stav. – De beste prosjektene må komme først. Jeg vil sterkt understreke at Ytre Vikna 2-prosjektet på alle måter står seg godt, men vi har mye annet som plasserer seg foran i gjennomføringskøen.

Investeringene i Ytre Vikna 2 er beregnet til 1,5 milliarder kroner og anslått å gi en årlig produksjon på rundt 440 GWh fornybar energi.