Norge kan best redusere sine klimautslipp med et fleksibelt, europeisk kvotesystem, fremgår det av en undersøkelse gjort av SSB. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Best med fleksible løsninger

EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan prisen på de dyreste tiltakene i Norge bli over ti ganger så høy.
Tirsdag, 13 september, 2016 - 09:10

Kilde: SSB

Forskerne Finn Roar Aune og Taran Fæhn i Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvor mye Norge kan spare om gjennomføringen av klimagassutslipp kan gjøres fleksibelt mellom landene og mellom utslippene i og utenfor kvotesektoren. Resultatene er lagt fram i rapporten « Makroøkonomisk analyse for Norge av EUs og Norges klimapolitikk mot 2030».

Mer enn ti ganger dyrere tiltak uten fleksibilitet

I yttertilfellet med et fullt fleksibelt system, som for eksempel et felles kvotesystem for alle kilder og land i Europa, anslår forskerne at de dyreste klimatiltakene vil ligge på 450 kroner per tonn. Slik vil forpliktelsene bli minst kostnadskrevende for Norge ved at den kan innfris gjennom kvotekjøp til denne prisen. I det andre yttertilfellet, der det ikke gis anledning til noe fleksibilitet utenfor kvotepliktig sektor, vil kostnaden komme opp i så mye som 4800 kroner per tonn for de dyreste tiltakene, selv dersom man lykkes i å få på plass de mest kostnadseffektive tiltakene. Det er transportsektoren som først og fremst vil måtte redusere utslippene.

Mens marginalkostnaden utenfor kvotepliktig sektor beregnes til 4800 kroner per tonn i Norge, er den tilsvarende kostnaden i EU beregnet til 2000 kroner per tonn. EU la i juli fram et forslag for perioden 2020-2030 som legger opp til liten fleksibilitet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Derimot er det i utgangspunktet ingen begrensninger på mulighetene for å gjennomføre/finansiere tiltak i andre lands ikke-kvotepliktige sektor og få det godtgjort i egne utslippsregnskaper. Dersom dette blir mulig i stort monn, vil Norge kunne spare betydelig på å kjøpe kvoter til marginalkostnaden i EUs ikke-kvotepliktige sektor – altså 2000 kr/tonn – og slippe å gjennomføre de dyreste tiltakene på opp mot 4800 kr/tonn hjemme.

Må i tillegg forvente reduserte gasspriser

Forskerne har studert fire scenarioer med ulik grad av fleksibilitet. I alle scenarioene vil gassprisen falle med om lag 10 prosent. EUs vedtatte innstramming av klimapolitikken fram mot 2030 vil altså få stor betydning for Norges petroleumsinntekter. Det skyldes at redusert bruk av gass i Europa er relativt rimelige tiltak som vil komme uavhengig av hvor stor fleksibiliteten blir. Selv i det minst fleksible tilfellet med de høyeste klimapolitiske kostnadene vil utslippsreduksjonene bare stå for 40 prosent av de samfunnsøkonomiske kostnadene. Resten skyldes at norsk gass blir mindre verdt.

Felles klimaavtale som bakgrunn

Studien legger til grunn at EUs og Norges klimapolitikk vil gjennomføres i fellesskap fra 2021- 2030. Det har derfor vært naturlig å studere disse som én prosess. Allerede før de internasjonale klimaforhandlingene i Paris annonserte norske myndigheter at de ønsket å få til en felles gjennomføring med EU. I avtalen fra Paris har både EU og Norge forpliktet seg til 40 prosent utslippskutt i 2030 sammenliknet med 1990. Forpliktelsene er fordelt på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor og innebærer at utslippene som omfattes av det europeiske, allerede fleksible, kvotesystemet skal ned med 43 prosent fra 2005. I det foreløpige forslaget fra EU om innsatsfordeling, som kom i juli, skal Norge redusere utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med minst 40 prosent. EU i snitt har forpliktet seg til minst 30 prosent, men med stor variasjon mellom landene.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.