Samanlikna med fyste halvår 2015 forbetra Sognekraft tilsvarande resultat for 2016 med 5,8 MNOK. (Illustrasjonsfoto: Sognekraft)

Betre i Sognekraft

Ved utgangen av første halvår 2016 hadde Sognekraft- konsernet ein omsetning på 152,9 mill. kr og eit resultat etter skatt på 14,2 mill. kroner.
Tirsdag, 13 september, 2016 - 09:29

Kelde: Sognekraft

Morselskapet hadde i same periode ein omsetning på 140,2 mill. kr og eit resultat etter skatt på 12,6 mill. kr. Resultatet for konsernet er 5,8 mill. kr høgare enn tilsvarande periode i 2015. Dette skuldast fyrst og fremst høgare kraftprisar og kraftproduksjon, samt ei høgare inntektsramme enn fjoråret.

Sognekraft- konsernet består av morselskap Sognekraft AS og døtre Vadheim Kraft AS (100%), Vik Industrier Eigedom AS (100%), Offerdal Kraftverk AS (80%), Feios Kraftverk AS (70%), Fjærland Kraft AS (100%) og Sognenett AS (70%). I tillegg inngår Nydalselva Kraft AS (50%) som tilknytta selskap (TS).

I Nydalselva Kraft AS inngår Timbra Kraft AS som er 100% eigd av Nydalselva Kraft AS, samt Indrebø Kraft AS og Helgheim Kraft AS som er beslutta fusjonert inn i Nydalelsva Kraft AS. I løpet av året har Nydalelva Kraft kjøpt 51% av aksjane i Sandal og Fossheim Kraft AS, samt at dei har inngått ein kjøpsavtale på Steinsvik Kraftverk.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.