Det heleide datterselskapet til Norconsult, Technogarden, er av Statnett tildelt fem kontrakter som bidrar til stabil strømforsyning. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Bidrar til sikker strømforsyning

Technogarden, Norconsults heleide datterselskap, får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.
Mandag, 5 september, 2016 - 10:09

Kilde: Norconsult

Rammeavtalene er inngått med parallelle leverandører, og samlet er disse avtalenes totale verdi estimert å være rundt 100 millioner kroner årlig.

Rammeavtaler innenfor «stasjon»

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet drifter Statnett rundt 11.000 kilometer høyspentlinjer og cirka 150 stasjoner over hele landet. De neste årene skal Statnett gjennomføre både vedlikehold og bygge nytt i store deler av sitt nett, og de fem rammeavtalene som Technogarden nå har vunnet ligger innenfor fagområdet “stasjon”.

En viktig bekreftelse

- Forutsigbar og sikker strømforsyning er en bærebjelke i et moderne samfunn. Statnett har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og vi i Technogarden er stolte over at de har vurdert vår kompetanse som så solid at de gir oss nødvendig tillit i sitt videre arbeid, sier Frode Ravndal Evensen, direktør for Technogardens norske konsulentvirksomhet.

- Vi har gjennom flere år bistått Statnett med våre fagspesialister, og disse avtalene er en stor anerkjennelse og viktig bekreftelse for oss. Nå får vi gode muligheter til ytterligere å styrke oss innenfor dette kompetanseområdet, og vi kommer til å ansette flere nye medarbeidere i tiden fremover, sier Peer Hofgaard, som leder Technogardens avdeling i Oslo

Mulighet for forlengelse

Technogarden skal levere seniorkonsulenter til fem parallelle rammeavtaler innenfor Prosjekteringsledelse, Aktivitetsansvar Bygg, Aktivitetsansvar Elektro, Aktivitetsansvar Kontrollanlegg og Aktivitetsansvar modellering/DAK.

Avtalene trådte i kraft 1. september, og har en varighet på to år, med opsjon på to nye år.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.