Endringen som NVE har sendt på høring vil gjelde anlegg i grensesnittet mellom regionalnett og distribusjonsnett, og vil gi lik praksis i de to modellene for disse nettene. (Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvik)

NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.

Kilde: Energi Norge

NVE orienterte om de forestående endringene på et godt besøkt medlemsmøte i Energi Norge i forrige uke. Endringen vil gjelde anlegg i grensesnittet mellom regionalnett og distribusjonsnett, og vil gi lik praksis i de to modellene for disse nettene.

– Dette kan føre til mer korrekte inntektsrammer, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Slår sammen reguleringsmodellen

NVE ønsker også å gjennomføre et større prosjekt der de slår sammen reguleringsmodellen for regionalnett og distribusjonsnettet. NVEs prosjekt er noe utsatt og hoveddelen i NVEs utredning rundt dette prosjektet vil skje i 2017.

– Dette vil være en stor endring i reguleringsmodellen med betydning for insentivene i modellen, fordeling av inntektsrammene og andre viktige forhold for nettselskapene. NVE bør ta seg god tid til å utrede dette grundig i samarbeid med bransjen og en kan stille spørsmål ved om det er riktig å gjøre en slik modellendring i en periode der selskapene skal gjøre store nettinvesteringer, sier Svartsund.

Inntektsrammen kan bli ugunstig

For fremtiden kan inntektsrammen bli endret til ugunst for nettselskapene i etterkant av at de er vedtatt. Dette er ikke heldig for selskapene. NVE kommer med en høring hvor de legger opp til et unntak fra forvaltningsloven ved fastsettelse av inntektsrammen. Det gjennomføres et prosjekt som kan gi nye KILE-satser (kompensasjon for ikke-levert energi) for husholdninger. Dette vil få betydning for hvilke KILE-kostnader nettselskapene kan få når de får feil i nettet og kundene mister strømmen.

Utvider anleggsbidragsberegningene

NVE vurderer også å utvide anleggsbidragsberegningene til å omfatte det maskete nettet i regional- og sentralnettet, og at nettselskapene skal kunne ta seg betalt for nettutredninger. I den forbindelse vil NVE arrangere workshops utover høsten.

– Dette er en sak det har vært arbeidet med lenge, og det positivt at NVE kommer videre med utviklingen av regelverket, sier Svartsund.

Høringen på effekttariffer blir i 2017 og NVE ser for at nye tariffer skal være innført ett til to år etter at smarte strømmålere er på plass.