Til tross for et positivt halvårsresultat er det fortsatt nødvendig å styrke den finansielle situasjonen til Troms Kraft, slår konsernsjef Semming Semmingsen fast. (Foto: Troms Kraft)

Fortsatt et stykke igjen

Resultatet første halvår 2016 for konsernet Troms kraft viser positiv resultatutvikling i forhold til tilsvarende periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt er MNOK 273 mot MNOK 104 første halvår i 2015. Konsernets driftsinntekter første halvår 2016 er noe høyere enn året før, med MNOK 1.819 mot MNOK 1.169 året før.
Tirsdag, 13 september, 2016 - 08:48

Kilde: Troms Kraft

 - Resultatet er godt og styret er tilfreds. Dette viser at det har vært arbeidet målrettet og fokusert i konsernet, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen.

De fleste av Troms Krafts virksomhetsområder leverer bedre resultater sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatet, som er høyere enn forventet, preges imidlertid av noen engangseffekter. Den største er gevinst etter salg av aksjene i Kvænangen Kraft til Ymber AS.

 - Regnskapet viser at vi nå oppfyller alle kravene bankene har satt i våre låneavtaler. Samtidig må vi erkjenne at Troms Krafts finansielle situasjon fortsatt må styrkes, og vi vil fortsette arbeidet med å effektivisere driften i konsernet ytterligere, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.