Til tross for et positivt halvårsresultat er det fortsatt nødvendig å styrke den finansielle situasjonen til Troms Kraft, slår konsernsjef Semming Semmingsen fast. (Foto: Troms Kraft)

Fortsatt et stykke igjen

Resultatet første halvår 2016 for konsernet Troms kraft viser positiv resultatutvikling i forhold til tilsvarende periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt er MNOK 273 mot MNOK 104 første halvår i 2015. Konsernets driftsinntekter første halvår 2016 er noe høyere enn året før, med MNOK 1.819 mot MNOK 1.169 året før.
Tirsdag, 13 september, 2016 - 08:48

Kilde: Troms Kraft

 - Resultatet er godt og styret er tilfreds. Dette viser at det har vært arbeidet målrettet og fokusert i konsernet, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen.

De fleste av Troms Krafts virksomhetsområder leverer bedre resultater sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatet, som er høyere enn forventet, preges imidlertid av noen engangseffekter. Den største er gevinst etter salg av aksjene i Kvænangen Kraft til Ymber AS.

 - Regnskapet viser at vi nå oppfyller alle kravene bankene har satt i våre låneavtaler. Samtidig må vi erkjenne at Troms Krafts finansielle situasjon fortsatt må styrkes, og vi vil fortsette arbeidet med å effektivisere driften i konsernet ytterligere, sier konsernsjef Semming Semmingsen.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.