Til tross for et positivt halvårsresultat er det fortsatt nødvendig å styrke den finansielle situasjonen til Troms Kraft, slår konsernsjef Semming Semmingsen fast. (Foto: Troms Kraft)

Resultatet første halvår 2016 for konsernet Troms kraft viser positiv resultatutvikling i forhold til tilsvarende periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt er MNOK 273 mot MNOK 104 første halvår i 2015. Konsernets driftsinntekter første halvår 2016 er noe høyere enn året før, med MNOK 1.819 mot MNOK 1.169 året før.

Kilde: Troms Kraft

 – Resultatet er godt og styret er tilfreds. Dette viser at det har vært arbeidet målrettet og fokusert i konsernet, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen.

De fleste av Troms Krafts virksomhetsområder leverer bedre resultater sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatet, som er høyere enn forventet, preges imidlertid av noen engangseffekter. Den største er gevinst etter salg av aksjene i Kvænangen Kraft til Ymber AS.

 – Regnskapet viser at vi nå oppfyller alle kravene bankene har satt i våre låneavtaler. Samtidig må vi erkjenne at Troms Krafts finansielle situasjon fortsatt må styrkes, og vi vil fortsette arbeidet med å effektivisere driften i konsernet ytterligere, sier konsernsjef Semming Semmingsen.