Det er tydelige grønne spor i årets utgave av ONS-arrangementet i Stavanger, både blant utstillerne, de besøkende og konferanseprogrammet. (Illustrasjonsfoto: ONS)

Det er mulig å skimte det grønne skiftet blant de nærmere 1400 utstillere på årets ONS-arrangement, som denne uken gjennomføres i Stavanger. Det er mange fornybare tråder å nøste opp i det som er et av verdens største utstillingsvinduer innen olje- og offshorenæringen.

Det er tydelige grønne spor i profilen til årets arrangement, forteller Line Grønhaug, informasjonsdirektør i ONS. – Flere rene fornybare aktører er på plass i selve utstillingen, og blant flertallet av fossile aktører løftes det frem en rekke tiltak til beste for klima og miljø. Blant disse vil jeg spesielt nevne et av verdens største oljeselskaper Total, som blant annet satser offensivt på solenergi.

Det er også mulig å følge klare og tydelige fornybare spor gjennom seminar- og konferanseprogrammet. Blant foredragsholderne kan nevnes Statkraft-sjef Christian Rynning Tønnesen, tidligere kommisjonær for klima og miljø i EU, Connie Hedegaard, generalsekretær Nina Jensen WWF Norge og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

2014-utgaven av ONS trakk mer enn 90 000 besøkende til arrangementet. Med de tilstander som for tiden råder i olje- og offshorenæringen er det grunn til å vente en mer beskjeden tilstrømning denne gangen. – Men blant de mange tusen som allerede har vært på besøk er det betydelige innslag av interesserte fra fornybarnæringen, slår Line Grønhaug fast.

Blant utstillere som har plassert seg under «Clean Energy»- logoen kan nevnes Statnett, Lyse, Enova og SINTEF Energi.