Nordland har god tilgang på kraft som kan brukes til å lage hydrogen. Det kan bli drivstoff for både ferjer og annen transport. Foto: Sigurd Aarvig

I 2017 planlegges oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli drivstoff på vei, bane og til sjøs og brukes til industriformål.

Konsernsjef Jon André Løkke i NEL opplyser at initiativtakerne til hydrogenfabrikken tar sikte på en investeringsbeslutning i første kvartal neste år.

Glomfjord Hydrogen AS eies i dag med tilnærmet like store andeler av NEL, Greenstat, Meløy Energi og Meløy Næringsutvikling.

Flere anvendelser

– Vi jobber jevnt og trutt fremover på flere kommersielle spor, sier Løkke til energibransjen.no.

Han peker på flere anvendelsesområder for hydrogen fra Glomfjord: Taxier og privatbiler i Bodø, tungtransport, ferjer, Nordlandsbanen og Mo industripark.

Grønne partnere

NEL er eid av finansmannen Øystein Stray Spetalen og leverer teknologi for hydrogenproduksjon. Blant annet selger de en småskala hydrogenfabrikk på størrelse med en container som kan være aktuell for småkraftverk. Selskapet eier det danske selskapet H2 Logic, som bygger fyllestasjoner for hydrogenbiler.

Greenstat springer ut fra forskningsmiljøet ved Christian Michelsen Research i Bergen. De ønsker å bli en industriell aktør innen «grønn» sektor. I mai i år inngikk Greenstat partnerskap med NEL.

Hydrogentradisjon

Glomfjord Industripark hadde frem til 1993 verdens største hydrogenproduksjon. Da planene om en ny hydrogenfabrikk ble kjent i sommer, uttalte ordføreren i Meløy kommune at Glomfjord har den nødvendige erfaring, kompetanse og infrastruktur for å start slik produksjon igjen.

Bodø ønsker å bli foregangsby for hydrogen. I dag foreligger ingen konkrete planer om å bygge fyllestasjon for hydrogen i Bodø, men med storskala produksjon i Glomfjord kan det endre seg.