Den 28 år gamle sivilingeniøren Henrik Kirkeby er utpekt til en sentral rolle i en viktig IEC-komite. (Foto: NEK)

Inn i viktig IEC-rolle

NEK og IEC har utpekt sivilingeniør Henrik Kirkeby (28), SINTEF Energi, som ny sekretær i IEC TC 73 - Short-circuit currents.
Mandag, 5 september, 2016 - 10:03

Kilde: NEK

Han etterfølger sivilingeniør Lars Rolfseng, tidligere SINTEF Energi. NEK har over en årrekke hatt denne posisjonen og NEK er glad for at vervet videreføres i norsk regi. Henrik Kirkeby vil samtidig lede den norske komitéen NK 73.

NK 73 er en norsk komité som speiler den korresponderende komitéen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Arbeidsoppgavene i den norske komitéen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Scope IEC TC 73: “To prepare international standards for standardized procedures for the calculation of short-circuit currents, and of their thermal and mechanical effects. The standards shall be, as far as possible, in a form to facilitate their use by non-specialist engineers.”

Til daglig på SINTEF jobber Henrik med spenningskvalitet, distribuert produksjon, spenningsreguerling, og generelt med smarte nett. For tiden utvikler han og kollegaer prosjekter om årsaker til inteferens mellom elektriske apparater forårsaket av harmoniske spenninger, og om koordinering av spenningsreguleringstiltak fra lavspenningsnett til regionalnett. Han arbeider fra før i forskningsrådsprosjektene SPESNETT, DGnett og FlexNett, bransjefinansierte prosjekter som DIP TEST og ProAktiv, EU-prosjektet ELECTRA, samt i flere mindre konsulent og problemløsningsoppdrag.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.