Takket være nye investeringer og forsterkninger av eldre nett leverer Ringeriks-Kraft en svært stabil strømforsyning. (Foto: Tore Halvorsen)

Ringeriks-Kraft hadde i 1. halvår en omsetning på 257 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 15 millioner kroner. Samlede investeringer i konsernet var 19 millioner kroner inklusive kundefinansierte anlegg.

Kilde: Ringeriks-Kraft

– Første halvår er preget av høyt aktivitetsnivå i flere av våre forretningsområder, sier konsernsjef Ole Sunnset.- Blant annet skal over 600 000 smarte målere i Norge installeres av oss, og vi har jobbet mye med å bygge opp prosjektorganisasjonen samt at vi har begynt utrullingen av målerne i noen av prosjektområdene.  

Entreprenørvirksomhet i vekst

I tillegg til stor vekst i prosjektorganisasjonen SMARTservice Norge som har ansvar for utrullingen av de smarte målerne, så ble Lier Elentreprenør kjøpt den 2. mai 2016. Med Lier Elentreprenør styrker vi posisjonen vår som totalleverandør av nettjenester også i Oslofjordområdet. Som følge av veksten i entreprenørvirksomheten så har antall ansatte i Ringeriks-Kraft økt fra 150 til 207 ansatte i løpet av første halvår.

Stor konkurranse om strømkundene

I en periode med sterk konkurranse i markedet der flere aktører har valgt å gi bort strømmen gratis, så har vi fått nærmere 300 nye strømkunder.

– Til tross for at kundeveksten er lavere enn målsettingen, så gleder vi oss over resultatet. Når markedet er såpass tøft som nå, så dokumenterer veksten en sterk konkurranseevne, sier Sunnset.

Få avbrudd og styrket forsyningssikkerhet

Første halvår har vi hatt få avbrudd grunnet feil i nettet. Selskapets nye investeringer og forsterkninger av eldre nett gjennom den siste 10 års perioden har gitt en tryggere strømforsyning, og et av landets nyeste nett i sammenligning med øvrige nettselskaper ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vi har tatt i bruk flere muligheter de nye målerne gir oss, og det gir oss enda bedre forutsetninger for å ta beslutninger om investeringer fremover.

– Vi er stolte av å levere en svært stabil strømforsyning, men det betyr ikke at vi hviler. Vi skal fortsette å gjøre store investeringer fremover for å opprettholde god kvalitet, forteller Sunnset. Nå styrker vi strømforsyningen opp til Damtjern med helt ny kabel, vi jobber med forsterkninger på Sokna, hovedforsyningen til Hønefoss får helt ny kabel inn til byen, og i 2017 går vi i gang med et stort prosjekt med kabel i Åsbygda.

Fortsatt lave kraftpriser

Ringeriks-Kraft leverer et solid resultat første halvår til tross for at kraftprisene fortsatt ligger på et lavt nivå. Gjennomsnittlig kraftpris for halvåret i våre prisområder var på 21,7 øre/kWh, som er marginalt høyere enn det lave nivået fra i fjor. Produksjonsvirksomheten står ikke lenger for hovedvekten av verdiskapningen i konsernet, og veksten i entreprenørselskapet er svært viktig for de gode resultatene vi leverer.

Til tross for lave kraftpriser ser prognosene for året gode ut. Dette er viktig for at eierne våre kan gi tilbake til samfunnsnyttige formål, og for videre styrking av selskapet.