Nå skal NVE kartlegge hvilke produkter som anses som ny teknologi i Norge i nettkoden for nettilknytning. (Illustrasjon: Simon Howden)

Klassifisering av «ny teknologi»

NVE ønsker å kartlegge hvilke produsenter eller importører som kan ha produkter som anses som «ny teknologi» i Norge i nettkoden for nettilknytning. Dette er i første omgang er en foreløpig, og ikke rettslig bindende, kartlegging og utredning som skal inngå som grunnlag for senere regelverksutvikling.
Onsdag, 14 september, 2016 - 09:52

Kilde: NVE

Den 17. mai 2016 trådte EUs forordning nr. 2016/631 om funksjonskrav for nettilknytning av generatorer (RfG) i kraft i EU. RfG er ennå ikke gjeldende i Norge, men forordningen er for tiden til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett.

RfG angir funksjonskrav for nye produksjonsenheter for strøm med en installert effekt fra 800 W som tilknyttes nettet. I RfG er det lagt til en overgangsordning for ny teknologi, hvor teknologier som klassifiseres som «ny teknologi» etter gitte kriterier kan få fritak fra kravene i RfG.

Produksjonsenheter skal kunne bli klassifiseres som «ny teknologi» dersom:

  • Produksjonsenheten klassifiseres som type A (800 W – 1,5 MW).
  • Teknologien er en kommersielt tilgjengelig teknologi.
  • Akkumulert salg av produksjonsenheten i synkronområdet ikke er større enn 25% av maksgrensen for «ny teknologi» i det nordiske synkronsystemet.

Kriterier for å kunne klassifiseres som «ny teknologi» er spesifisert i RfG artikkel 66 - 70. I artikkel 67 vises det til ENTSO for Electricity’s Statistical factsheet, som er tilgjengelig på engelsk.

NVE følger prosessene som pågår med implementering av kravene i RfG i de nordiske landene, og ønsker i den sammenheng å få oversikt over status i Norge.

NVE ber om at bedrifter som mener de oppfyller kriteriene til klassifisering som «ny teknologi», fyller ut skjema fra lenken til høyre, og sender det til asa@nve.no innen 17. november 2016.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.