Nå skal NVE kartlegge hvilke produkter som anses som ny teknologi i Norge i nettkoden for nettilknytning. (Illustrasjon: Simon Howden)

Klassifisering av «ny teknologi»

NVE ønsker å kartlegge hvilke produsenter eller importører som kan ha produkter som anses som «ny teknologi» i Norge i nettkoden for nettilknytning. Dette er i første omgang er en foreløpig, og ikke rettslig bindende, kartlegging og utredning som skal inngå som grunnlag for senere regelverksutvikling.
Onsdag, 14 september, 2016 - 09:52

Kilde: NVE

Den 17. mai 2016 trådte EUs forordning nr. 2016/631 om funksjonskrav for nettilknytning av generatorer (RfG) i kraft i EU. RfG er ennå ikke gjeldende i Norge, men forordningen er for tiden til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett.

RfG angir funksjonskrav for nye produksjonsenheter for strøm med en installert effekt fra 800 W som tilknyttes nettet. I RfG er det lagt til en overgangsordning for ny teknologi, hvor teknologier som klassifiseres som «ny teknologi» etter gitte kriterier kan få fritak fra kravene i RfG.

Produksjonsenheter skal kunne bli klassifiseres som «ny teknologi» dersom:

  • Produksjonsenheten klassifiseres som type A (800 W – 1,5 MW).
  • Teknologien er en kommersielt tilgjengelig teknologi.
  • Akkumulert salg av produksjonsenheten i synkronområdet ikke er større enn 25% av maksgrensen for «ny teknologi» i det nordiske synkronsystemet.

Kriterier for å kunne klassifiseres som «ny teknologi» er spesifisert i RfG artikkel 66 - 70. I artikkel 67 vises det til ENTSO for Electricity’s Statistical factsheet, som er tilgjengelig på engelsk.

NVE følger prosessene som pågår med implementering av kravene i RfG i de nordiske landene, og ønsker i den sammenheng å få oversikt over status i Norge.

NVE ber om at bedrifter som mener de oppfyller kriteriene til klassifisering som «ny teknologi», fyller ut skjema fra lenken til høyre, og sender det til asa@nve.no innen 17. november 2016.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.