Det går mot en «kald» og krevende omstilling i Eidsiva Energi. I løpet av de nærmeste par årene skal antall ansatte reduseres med 100 årsverk. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Kutter 100 årsverk

Eidsiva Energi er inne i en krevende omstillingsperiode. I 2018 skal konsernets resultat før skatt være forbedret med 165 millioner kroner. For å nå dette målet er en rekke tiltak iverksatt.
Torsdag, 8 september, 2016 - 08:44

Driftskostnadene i konsernet må reduseres med fem prosent per år fram til 2018. Rundt halvparten av de påvirkbare kostnadene er knyttet til bemanning. Innen 2018 skal 1070 årsverk i Eidsiva være redusert med 100. Grovt sett berører dette en av ti ansatte.

For å nå målet om en resultatforbedring på 165 millioner kroner foreligger en strategi vedtatt av styret, forteller konsernsjef Øistein Andresen. – Nedbemanningen vil  bli gjennomført med tilbud om tidligpensjon, såkalt servicepensjon, til ansatte som i løpet av 2016/2017 blir  62 år eldre. Responsen på dette tilbudet er slik at nedbemanningsmålet er innen rekkevidde. Avganger avtalt på disse premissene vil skje senest ved årsskiftet 2017/2018.

Eidsiva Energi, som er blant de største energiselskapene her i landet, hadde i 2015 4,1 milliarder kroner i omsetning og et resultat etter skatt på 207 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen er på 5,3 milliarder kroner.

Konsernets investeringer i 2015 var på i overkant av en milliard kroner. Av investeringene var 358 millioner kroner knyttet til nettvirksomheten, 221 millioner kroner til Eidsiva Vannkraft, 192 millioner kroner til Eidsiva Bioenergi, 140 millioner kroner til bredbånds infrastruktur og 106 millioner kroner til Eidsiva Bredbånd.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.