ENERGIX har fått inn 109 søknader om midler til miljøvennlig energiforskning, her illustrert med laboratorieforsøk innen solteknologi. (Illustrasjonsfoto: NTNU)

Mange vil forske på miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet mottok 109 søknader til utlysningen om midler til miljøvennlig energiforskning 7. september. Utlysningen omfattet både kompetanseprosjekter for næringslivet og forskerprosjekter. I tillegg var det en mindre utlysning av midler til merkostnader ved utenlandsopphold eller gjesteforskere.
Torsdag, 8 september, 2016 - 09:39

Kilde: ENERGIX

Dette er den første utlysningen av midler etter at den nye gruppen Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME-er) ble pekt ut i mai.

- Det er veldig bra med så mange søknader til kompetanseprosjekter. Vi har fått inn 40 i år, mot 30 i fjor. Når vi tar med i betraktningen at dette skjer samtidig med etableringen av nye FME-er, så tyder det på et stort engasjement hos næringsliv og brukere av energiforskning til tross for lave energipriser. Det har for eksempel kommet inn mange kompetanseprosjektsøknader på vindkraft. På forskerprosjekter er hovedtyngden på biodrivstoff og samfunnsvitenskap, sier Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator for ENERGIX. 

Søknadene er fordelt på:
- 40 Kompetanseprosjekter for næringslivet
- 64 Forskerprosjekter
- 5 Gjesteforsker- og utenlandsstipendsøknader

Totalt kan ca. 220-290 mill. kroner bli tildelt til prosjekter i denne tildelingen, fordelt over prosjektperioden.

Vi minner også om søknadsfristene for innovasjonsprosjekter i næringslivet og utlysningen for det helt nye virkemiddelet PILOT-E. Her er søknadsfristen 12. oktober, sier Brunvoll, dette håper vi at næringslivet har merket seg.

Nå skal søknadene registreres og fordeles

I starten registreres søknadene, først da får administrasjonen se detaljer i søknadene og hvor mye det er søkt om. Programmene i Forskningsrådet diskuterer så seg imellom om det er søknader som egentlig hører hjemme i et annet program eller som har problemstillinger i grenseflaten mellom to programmer.

- Det hender en gang imellom at søknader som passer best hos et annet program sendes inn til ENERGIX, eller omvendt. Derfor har alle programmene tett dialog i søknadsbehandlingen for å kunne fordele søknadene best mulig eller avdekke hvor det er behov for samarbeid i søknadsbehandlingen. Vi ønsker jo ikke å gå glipp av gode søknader så vi tar denne fordelingsrunden, sier Brunvoll. Men også søker blir forespurt dersom det er aktuelt å flytte en søknad.

Etter søknadsfordelingen begynner arbeidet med å finne eksperter som deltar i evalueringen av søknadene. Hver søknad skal vurderes av et panel (3-4 personer) eller av enkelteksperter (minimum to, men som oftest 3 eksperter). - Dette er en tidkrevende, men veldig viktig del av søknadsbehandlingen, sier Brunvoll.

Tildelingen kommer i desember

Programstyret for ENERGIX fatter det endelige vedtaket for hvilke prosjekter som blir tildelt midler i desember.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.