Nå ruller den første ASKO-lastebilen med elektrisk drift rundt med varer i Oslo og omegn. (Foto: Asko)

Og drivstoffet er strøm

Dagligvaregrossisten ASKO presenterte i går landets første elektriske distribusjonsbil. Distribusjonsbilen skal distribuere dagligvarer til matbutikker i Oslo-området.
Onsdag, 14 september, 2016 - 10:33

Kilde: ASKO

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytrale og ønsker å være en foregangsbedrift med banebrytende tiltak som gir positive miljøeffekter. Målet er at ASKO innen 2020 kun skal bruke 100% fornybar energi og utelukkende 100% fornybart drivstoff. Introduksjon av elektriske distribusjonsbiler er et viktig skritt på veien mot å nå det ambisiøse miljømålet.

Den elektriske distribusjonsbilen som ble presentert i dag kan ta 18 paller og har en rekkevidde på omtrent 20 mil. Rekkevidden gjør at bilen egner seg til bydistribusjon, og vil lades når den er innom rampen på lageret. Det er ingen lokale utslipp verken fra bil eller kjøleaggregat.

Bilen er av merke EMOSS og er bygget i Nederland. Den vil ha lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn dieselbiler. Årlig dieselbesparelser er på 17 500 liter. Sammenliknet med tilsvarende dieselbil, forventes det en årlig energireduksjon på 116 500 kWh.

Tradisjonell drivlinje og motorpakke er erstattet med elektromotor og batteripakker. Motoren yter 200 kW har et maks dreiemoment på 3500 Nm.

Ladestasjon for distribusjonsbilen settes opp på egen eiendom. Ladetid på 50 % kapasitet à 2,5 timer, fulladet à 5 timer. Bilen har en batteripakke på 240 kWh lithiumbatterier. Antatt forbruk pr. km er 1,2 kWh.

For å danne et godt erfaringsgrunnlag for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i elektrisk drift, skal ytterligere to elektriske distribusjonsbiler settes i drift. Erfaringene vi gjør gjennom testperioden, vil danne beslutningsgrunnlag for en større innfasing av elektriske distribusjonsbiler i ASKO.

- Næringslivet må gå foran i arbeidet med det grønne skiftet, og det gjør ASKO, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av den nye dsistribusjonsbilen.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.