Nå ruller den første ASKO-lastebilen med elektrisk drift rundt med varer i Oslo og omegn. (Foto: Asko)

Og drivstoffet er strøm

Dagligvaregrossisten ASKO presenterte i går landets første elektriske distribusjonsbil. Distribusjonsbilen skal distribuere dagligvarer til matbutikker i Oslo-området.
Onsdag, 14 september, 2016 - 10:33

Kilde: ASKO

ASKO har en ambisjon om å bli klimanøytrale og ønsker å være en foregangsbedrift med banebrytende tiltak som gir positive miljøeffekter. Målet er at ASKO innen 2020 kun skal bruke 100% fornybar energi og utelukkende 100% fornybart drivstoff. Introduksjon av elektriske distribusjonsbiler er et viktig skritt på veien mot å nå det ambisiøse miljømålet.

Den elektriske distribusjonsbilen som ble presentert i dag kan ta 18 paller og har en rekkevidde på omtrent 20 mil. Rekkevidden gjør at bilen egner seg til bydistribusjon, og vil lades når den er innom rampen på lageret. Det er ingen lokale utslipp verken fra bil eller kjøleaggregat.

Bilen er av merke EMOSS og er bygget i Nederland. Den vil ha lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn dieselbiler. Årlig dieselbesparelser er på 17 500 liter. Sammenliknet med tilsvarende dieselbil, forventes det en årlig energireduksjon på 116 500 kWh.

Tradisjonell drivlinje og motorpakke er erstattet med elektromotor og batteripakker. Motoren yter 200 kW har et maks dreiemoment på 3500 Nm.

Ladestasjon for distribusjonsbilen settes opp på egen eiendom. Ladetid på 50 % kapasitet à 2,5 timer, fulladet à 5 timer. Bilen har en batteripakke på 240 kWh lithiumbatterier. Antatt forbruk pr. km er 1,2 kWh.

For å danne et godt erfaringsgrunnlag for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i elektrisk drift, skal ytterligere to elektriske distribusjonsbiler settes i drift. Erfaringene vi gjør gjennom testperioden, vil danne beslutningsgrunnlag for en større innfasing av elektriske distribusjonsbiler i ASKO.

- Næringslivet må gå foran i arbeidet med det grønne skiftet, og det gjør ASKO, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen av den nye dsistribusjonsbilen.

På forsiden nå

Vil trekke strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.